DIGITALIZÁCIA ZÁKAZIEK
A PROJEKTOV

INTELIGENTNÁ KANCELÁRIA

 

ZÁKAZKY A PROJEKTY

ZÁKAZKY A PROJEKTY

VYŠŠIA KVALITA A NIŽŠIE RIZIKO 

Automatizované funkcie zaisťujú, že obchodné procesy prebiehajú efektívnejšie a s menším počtom ľudských chýb. Týmto sa zvyšuje kvalita fungovania celej firmy a tiež konzistencia     v celej organizácii.

 

ZRÝCHLENÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU

Žiadne ďalšie oneskorenia alebo sankcie kvôli nekvalitnej správe projektovej dokumentácie. Procesy, ako je nastavenie a kompletizácia projektových dokumentov, kompilácia informácií o stavoch dokumentácie a uzatváraní projektov, možno jednoducho a efektívne automatizovať pomocou vhodných nástrojov a metód.

 

KONKURENČNÁ VÝHODA A REPUTÁCIA NA TRHU 

Optimalizujte vo svojej firme proces plánovania, riadenia a doručovania projektov. Zákazníci sú šťastní, keď dostávajú presne to, čo chcú a v čase, kedy to chcú.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE 

Potrebujete rýchlo a jednoducho odbavovať ponuky a rôzne výberové konania. Produktové dokumentácie, manuály, vizuály, parametre, referencie, brožúry, prípadne šablóny a textácie ponúk. Všetko na dosah ruky a pripravené sprístupňovať vo vnútri aj mimo firmu.

 

ZÁKAZKY PREHĽADNE 

Predstavenie projektu zákazníkovi, ponuka, zmluva, nákupná objednávka, požiadavky na nasadenie, odovzdávací protokol, dokumentácia, fakturácia, fakturačné míľniky, uzavretie projektu. Dokumenty späté s jednou zákazkou sú prepojené, zvyšujú tak prehľadnosť a čas potrebný na vyhľadávanie informácií a stavu zákazky. 

 

ZÁKAZNÍCKA DOKUMENTÁCIA 

Evidujte dokumenty a záznamy o zákazníkovi v prehľadnej forme. Inštalácia zariadení, fotodokumentácia, revízne správy, certifikácia 

 

VŠETKO V JEDNOM 

Máte príliš veľa systémov, ktoré medzi sebou zle alebo vôbec nekomunikujú. Strácate prehľad, aké informácie sú v príslušnom systéme. Začnite vyhľadávať informácie naprieč všetkými systémami jednou otázkou, bez toho, aby ste si pamätali a museli voliť, kde vyhľadávať. 

 

PRÍSTUPY ODKIAĽKOĽVEK 

Máte technika v teréne, ktorý potrebuje vyhľadať dokumentáciu k dodanému riešeniu pre konkrétneho zákazníka. Práca s mobilným zariadením je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Rovnako ako vyhľadávanie, tak aj vypĺňanie formulárov so zákazníkom v rámci servisu alebo reklamácií je dostupné a jednoduché. 

Chcete vedieť viac?

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme.