O SPOLEČNOSTI KONICA MINOLTA

 

Naše hodnoty

Nasledujúcich šesť hodnôt predstavuje jadro našich najvnútornejších presvedčení, našej zdedenej DNA, a definuje, ako pristupujeme k podnikaniu a vytvárame pevné vzťahy so všetkými svojimi partnermi. Tieto hodnoty symbolizujú to, čo zastávame, a v ich duchu sa nesie naše rozhodovanie.

Naša história

Start-up seo 150-ročnou históriou

Transformácia je našou doménou – zoznámte sa podrobnejšie s našou históriouObjavte všetky obchodné technológie spoločnosti Konica Minolta


Kancelárske služby
 

Firmy čelia náročným výzvam, ako je nutnosť znižovať prevádzkové a riadiace náklady, zatiaľ čo musia súčasne čeliť náročným dokumentačným procesom, ako je efektívne zhromažďovanie, zdieľanie a archivácia informácií. Spoločnosť Konica Minolta ako popredný poskytovateľ služieb ponúka vysokokvalitné riešenia IT na podnikovej úrovni, ktoré vašej organizácii umožňujú transformovať pracovné postupy. Naše profesionálne portfólio zahŕňa všetko od optimalizácie podnikových procesov a služieb pre správu dokumentov až po multifunkčné periférne zariadenia.


Komerčná a priemyselná tlač
 

Komerčná a firemná interná tlač, profesionálne tlačové služby a priemyselná atramentová tlač výrazne pokročili, najmä pokiaľ ide o digitálne tlačové systémy umožňujúce tlač malosériových a premenlivých dát. Spoločnosť Konica Minolta ponúka najnovšie tlačové riešenia – môžete si vybrať z radu našich tlačových systémov, služieb a súvisiaceho príslušenstva, ktoré vám uľahčia firemné pracovné povinnosti. Pokiaľ ide o profesionálnu atramentovú tlač, ponúkame široký rad produktov pre priemyselnú atramentovú tlač, ako sú atramentové tlačové hlavy, atramentové tlačiarne na textil a atramentové tlačové jednotky na tlač štítkov.


Optické systémy na priemyselné použitie
 

Čo sa týka optickej technológie, je spoločnosť Konica Minolta známa vývojom a výrobou fotoaparátov a objektívov, napríklad pre digitálne filmové projektory alebo čítacie šošovky diskov Blu-ray. Ponúkame tiež optické meracie prístroje, ktoré sa používajú pre zdroje osvetlenia (LED, OLED) a kontrolu kvality svietidiel, okolitého osvetlenia v interiéri a tiež meranie farby a jasu obrazoviek inteligentných telefónov, televíznych obrazoviek a farieb automobilových dielov. Jedným z našich najvýznamnejších úspechov v oblasti zdravotníctva je vývoj pulzného oxymetra, ktorý meria saturáciu kyslíka v arteriálnej krvi a tepovú frekvenciu, a tak eliminuje potrebu odberu krvi.


Funkčné materiály
 

Spoločnosť Konica Minolta vyrába širokú škálu fólií pre rôzne odvetvia, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a architektúra, technológie a kinematografia. Naše kvalitné fólie poskytujú ochranu, tepelnú izoláciu, vodotesnosť, polarizáciu, luminiscenciu a ďalšie funkcie špecifické pre jednotlivé odbory. Vyvíjame napríklad vysoko reflexné zrkadlové fólie pre zrkadlá používané v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a funkčné fólie používané na oknách budov a automobilov, kde zaisťujú energetickú účinnosť. Okrem toho spoločnosť Konica Minolta vyvinula najúčinnejší biely panel OLED (Organic Light Emitting Diode) na svete (139 lm/W) a stala sa prvou spoločnosťou na svete, ktorá začala veľkoobjemovú výrobu plastových flexibilných panelov OLED na báze substrátu, na ktorých možno prispôsobiť odtieň bielej farby aj ostatných farieb.

 

Podnikanie v oblasti zdravotnej starostlivosti
 

Spoločnosť Konica Minolta poskytuje v oblasti zdravotnej starostlivosti riešenia pre digitálnu rádiografiu a ultrazvuk, integrovanú správu diagnostických informácií, a riešenia zdravotníckych systémov IT pre nemocnice a kliniky. V porovnaní so snímaním filmu digitálnej rádiografie (DR) jednak obmedzuje vystavenie pacientov röntgenovému žiareniu, jednak umožňuje zobraziť snímky vo vysokom rozlíšení ihneď po snímaní. Spoločnosť Konica Minolta navyše ako prvá na svete poskytla digitálne röntgenové mamografické systémy využívajúce technológiu fázového kontrastu, ktoré zaisťujú najvyššiu kvalitu obrazu vďaka kombinácii vysokej ostrosti a granularity s využitím počítačovej detekcie tieňov, ktoré naznačujú podozrenie na lézie pri rakovine prsu.


Ďalšie podnikanie
 

Spoločnosť Konica Minolta od roku 1958 v Japonsku vyvíja riešenia a súvisiace technológie pre planetáriá. Potom, čo si spoločnosť v priebehu rokov osvojila a zdokonalila rad technológií, reaguje teraz na potreby prevádzkovateľov planetárií v celom Japonsku, ktorí majú záujem o využitie filmov premietaných cez celú kupolu, počítačovú grafiku, videoprojekcie a multimediálne stratégie. Okrem prevádzky v Japonsku začala spoločnosť Konica Minolta rozširovať svoju marketingovú činnosť aj vo zvyšku Ázie.

 

DOTAČNÝ PROGRAM

DOTAČNÝ PROGRAM
Dotační program EU

Operačný program podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť


Projekt s názvom „Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. - Výskum a vývoj IS/ICT riešení a aplikácií“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je výskum a vývoj úplne nových alebo podstatne zdokonalených (existujúcich) informačných systémov, ICT riešení, algoritmov, postupov a vysoko sofistikovaných ICT nástrojov, vrátane súvisiacej implementácie. Všetka činnosť sa vykonáva za účelom poskytovania moderných digitálnych služieb na najvyššej technologickej úrovni.