Pracovisko budúcnosti

Ako riešite evidenciu dochádzky?

Ešte stále evidujete príchody a odchody zamestnancov v papierovom zošite a zdržiavate sa riešením opakovaných nejasností v dochádzke? Systémom elektronickej dochádzky dokážete tento problém jednoducho vyriešiť a okrem kontroly pracovného času získate aj presný podklad pre mzdové účtovníctvo.

21.09.2023
2 minúty 2 minúty
Obsah
Investície do riešenia dochádzkového systému vás nemusia vyjsť vždy draho. Najmä ak už vlastníte multifunkčné zariadenie Konica Minolta. Všetko, čo vám totiž stačí, je panel multifunkčného zariadenia. Systém je integrovaný do všetkých kompatibilných zariadení prostredníctvom "MarketPlace".

Elektronická dochádzka zefektívni prácu účtovníkov

Účtovníkov inštaláciou elektronickej dochádzky naozaj potešíte. Budú mať včas presné a bezchybné podklady. Tie sa im automaticky importujú do mzdového systému. Radosť budú mať aj vaši zamestnanci. Odpadne im práca spojená s vypĺňaním výkazov.
To všetko prebieha bez zdĺhavých inštalácií a nastavení, pretože dochádzka funguje v cloude. Automatické aktualizácie, rýchle spustenie služby, okamžitý prístup k dátam či automatické zálohovanie tvoria moderné riešenie evidencie dochádzky zamestnancov v každej inovatívnej firme, úrade či organizácii.

Čo vám táto zmena prinesie?

  • Unikátne prihlasovanie pomocou panelu multifunkčného zariadenia.
  • Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných intervalov s následným exportom do mzdových systémov.
  • Prihlásenie pomocou karty, PINu či odtlačku prsta alebo prostredníctvom webového rozhrania.
  • Sledovanie denných alebo mesačných prehľadov v prehľadných reportoch.
  • Dostupnosť systému kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
  • Prívetivé a jednoduché užívateľské rozhranie.
  • Import dát z personálneho systému a rôzne stupne oprávnení prístupov k dátam.
  • Cloudové riešenie – žiadne starosti a nízke náklady.

Inšpirujte sa príkladom z praxe


V obci Mýtna na Slovensku pracovníci na aktivačných prácach evidujú svoju dochádzku prostredníctvom odtlačkov prstov. Zamestnanci obecného úradu sa zase prihlasujú pomocou identifikačných kariet na multifunkčnom zariadení, ktoré už používajú na tlač, kopírovanie a skenovanie. Konica Minolta priniesla obci moderné technológie, ktoré vyriešili dlhodobý problém s evidenciou dochádzky.

VYSKÚŠAJTE SI ZADARMO APLIKÁCIU DOCHÁDZKA

Dochádzkový systém Konica Minolta pomáha klientom automatizovať rutinnú prácu pri spracovaní dochádzky.

Dozvědět se více
Toto by pre vás mohlo byť tiež zaujímavé:

Poznáte najnovšie trendy v digitalizácii na rok 2024?

Digitálnu kanceláriu a hybridný spôsob práce využíva celosvetovo stále viac...

Pracovisko budúcnosti
10.01.2024

Technológiou proti personálnej kríze

Veľa firiem v súčasnosti rieši problémy spojené s nedostatkom kvalifikovanej...

Pracovisko budúcnosti
03.07.2023

Už ste počuli o zrkadle, ktoré pomocou AI kontroluje osobné ochranné pomôcky?

FORXAI Mirror sa skladá z kamier pripojených na displej o veľkosti človeka...

Pracovisko budúcnosti
14.11.2023
Pre vás od nás: