Pracovisko budúcnosti

Už ste počuli o zrkadle, ktoré pomocou AI kontroluje osobné ochranné pomôcky?

FORXAI Mirror sa skladá z kamier pripojených na displej o veľkosti človeka. Zariadenie je novou technológiou, ktorá pomocou využitia AI rýchlo a efektívne kontroluje správnosť nasadenia osobných ochranných pomôcok. Kompletný vývoj FORXAI Mirror prebiehal v rámci európskych R&D stredísk Konica Minolta, z ktorých najväčšie sa nachádza v Brne.

14.11.2023
2 minúty 2 minúty
Obsah
Instalací FORXAI Mirror lze optimalizovat své firemní procesy a dosáhnout tak výrazného zvýšení produktivity výroby a současně snížit provozní Inštaláciou FORXAI Mirror môžete optimalizovať svoje firemné procesy a dosiahnuť tak výrazné zvýšenie produktivity výroby a súčasne znížiť prevádzkové náklady. Zariadenie významne prispieva k BOZP a k plneniu legislatívnych požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov, ale tiež na ochranu výrobného procesu a hygieny u zákazníka.. Zařízení významně přispívá k BOZP a k plnění legislativních požadavků na ochranu zdraví zaměstnanců, ale také na ochranu výrobního procesu a hygieny u zákazníka.

Kde nachádza FORXAI Mirror uplatnenie?

Riešenie je vhodné pre výrobu, kde je potrebné úplne sterilné prostredie, napr.:  

 • Zdravotníctvo 

 • Farmácia 

 • Potravinárstvo 

 • Chemický priemysel 

 • Výroba polovodičov a čipov atď. 

Ako AI v zariadení funguje?

Zrkadlo sa aktivuje priložením RFID karty a zdvihnutím rúk. Dáta sa spracúvajú na platforme FORXAI Video Vision, kde sú vytrénované modely neurónových sietí pre rôzne detekcie. Neurónová sieť je naučená tak, aby v reálnom čase detegovala správnosť nasadenia ochranných pomôcok. 

Pokročilá AI technológia v zariadení nielen skontroluje, či osoba na niektorú z pomôcok nezabudla, ale tiež, či ich má správne nasadené. Na displeji sa potom v reálnom čase tak ako v zrkadle ukáže výsledok testu vo forme piktogramov so zvýraznením prípadných nedostatkov.  

Zariadenie má napríklad tieto dostupné funkcie: 

 • Odhalená koža krku a rúk 

 • Detekcia rukavíc alebo ich poškodenia 

 • Detekcia pokrývky hlavy  

 • Detekcia sieťky na vlasoch alebo expozícia vlasov 

 • Detekcia ochranných okuliarov 

 • Detekcia správneho nasadenia masky atď.

Inteligentné zrkadlo eliminuje hrozby, chráni zamestnancov, aj ušetrí

Dlhodobo je porušovanie správneho používania osobných ochranných prostriedkov (OOP) na popredných miestach zoznamov porušovania predpisov, ktoré vedú často k vážnym zraneniam a úmrtiam. FORXAI Mirror významne prispieva k BOZP a k  plneniu legislatívnych požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov.  

Monitorovanie správneho použitia osobných ochranných pomôcok je dôležité v prevádzkach, ktoré vyžadujú úplne sterilné prostredie. Typicky ide o výrobu polovodičov a čipov, kde každá kontaminácia predstavuje hrozbu obrovských škôd.

Automatizujte kontrolu ochranných pomôcok vo výrobe

Efektívna kontrola, ochrana zdravia a eliminácia škôd

Dozvědět se více
Toto by pre vás mohlo byť tiež zaujímavé:

Poznáte najnovšie trendy v digitalizácii na rok 2024?

Digitálnu kanceláriu a hybridný spôsob práce využíva celosvetovo stále viac...

Pracovisko budúcnosti
10.01.2024

Technológiou proti personálnej kríze

Veľa firiem v súčasnosti rieši problémy spojené s nedostatkom kvalifikovanej...

Pracovisko budúcnosti
03.07.2023

Ušetrite až 70 % času a 3/4 nákladov s digitálnym podpisovaním

V porovnaní s manuálnou agendou možno ušetriť až 70 % času vďaka použitiu...

Pracovisko budúcnosti
07.08.2023
Pre vás od nás: