Inteligentní správa informací

 

Předání správné informace správné osobě i s kontextem je problémem pro 75% organizací."

 
  The Association for Intelligent Information Mangement (AIIM)


Každá organizace má dnes alespoň nějaké požadavky týkající se práce se záznamy a obsahem. Hlavním trendem je digitální transformace. Inteligentní správa informací (z anglického Intelligent Information Management) je nedílnou součástí řešení jedné z hlavních výzev digitální transformace - poskytnutí lepší zákaznické zkušenosti a zlepšování pracovního prostředí za účelem náboru a udržení nejlepších zaměstnanců.
 

Inteligentní nástroje od společnosti Konica Minolta pomohou pracovníkům při vytváření, pojmenovávání, třídění a vyhledávání dokumentů. To je důležité zejména proto, že objem strukturovaných a nestrukturovaných informací se každé dva roky zdvojnásobuje!
 

Nezáleží na tom, zda jste malá či velká firma, vždy vám nabídneme řešení odpovídající vašim požadavkům i finančním možnostem. Naše dlouholeté zkušenosti s digitální transformací firem a množství spokojených zákazníků jsou naší nejlepší vizitkou.

 
 

Digitalizace a vytěžování

Digitalizace a vytěžování


Snižte náklady. Minimalizujte chybovost. Optimalizujte procesy.

 

Ruční přepisování z papíru do počítače se nevyplatí. Zvyšuje chybovost i mzdové náklady a ubírá zaměstnancům čas na důležitější práci. Inteligentní nástroje pro digitalizaci dokumentů vám zajistí převod dat z papíru do interních systémů jediným kliknutím.
 

Software pro digitalizaci nejprve naskenuje „obrázky“ z papíru do počítače a zkonvertuje je pomocí OCR (z anglického Optical Character Recognition) do textu. Pomocí sofistikovaných nástrojů umělé inteligence pak dokáže vybírat, tzv. vytěžovat, požadované údaje (například číslo faktury, dodavatel, částka apod.) a zapisovat je do firemních systémů (účetní systém, ERP apod.).


 

Tímto způsobem lze zpracovávat nejen faktury, ale též dodací listy, přepravní listy, servisní protokoloy, reklamační protokoly, platební příkazy, papírové žádosti o cokoliv, smlouvy a další a další strukturované i nestrukturované dokumenty z mnoha oblastí služeb.
 

Elektronická správa dokumentů

Elektronická správa dokumentů


Jednoduše vyhledávejte. Sdílejte a spolupracujte. Pracujte odkudkoliv. Automatizujte procesy.

 

S rostoucím počtem dokumentů se zvyšují nároky na jejich efektivní správu ve firmě. DMS (z anglického Document Management System) jsou komplexní nástroje pro ukládání a práci se soubory. Jsou to systémy umožňující řízení životního cyklu dokumentů od jejich vzniku až po skartaci, jejich správu a kontrolu, automatizovaný oběh dokumentů i spolupráci nad nimi (díky zajištění přístupů na základě přidělených uživatelských rolí a oprávnění), s možností vynutit definovaná procesní pravidla i bezpečnostní politiky.

Dokumenty lze doplnit o metadata (číslo faktury, jméno zákazníka, ID servisního zásahu apod.), podle nichž lze následně jednoduše filtrovat a vyhledávat. K vyhledávání lze použít i fulltextu.


 

 

Firemní procesy pod kontrolou

Firemní procesy pod kontrolou


Zdigitalizujte či zautomatizujte. Analyzujte. Optimalizujte.

 

Procesy, tedy sled činností, na jejichž začátku je nějaký vstup (např. servisní požadavek či přijatá faktura) a na konci nějaký výstup (např. vyřešený problém či zaplacená faktura), jsou, obzvláště pak ve větších firmách, často jedinou cestou k jejich efektivnímu řízení.
 

Řízení firemních procesů (BPM, z anglického Business Process Management) je disciplína, jež se zabývá procesem v celé jeho šíři a jejímž cílem je zlepšování - stanovíte si cíl, který měříte a následně optimalizujete. Digitalizace procesů totiž není jen o vlastním průběhu procesu organizací v elektronické podobě - umožňuje data o procesech jednoduše sbírat a vyhodnocovat. Automatizace procesů pak otevírá cestu k větší efektivitě, produktivitě a k růstu. Máte-li k dispozici vhodné nástroje, nic složitého to není!


 

 

Microsoft 365

Microsoft 365

Moderní pracovní prostředí s technologiemi společnosti Microsoft

Věříme, že nejjednodušší způsob jak transformovat vaši společnost je využít nejnovější cloudové technologie společnosti Microsoft jako je Microsoft Office 365 a Microsoft Power Platform.

Kontaktujte nás