Tento dotazník slúži ako podmienka pre správnu inštaláciu a nastavenie systému technikom Konica Minolta


Inštalačná pripravenosť
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
IT osoba zákazníka, ktorá bude k dispozícii pri inštalácii služba a pozná miestnu IT infraštruktúru ( siete, inštalácia ovládačov, atď ...)
SafeQ licencia:*


Upozornenie: V prípade, že klient vyžaduje tlač z emailu(mobilnú tlač) musí byť pred inštaláciu SafeQ vytvorená emailová schránka na poštovomä (mailovom) serveri napr. safeq@mojafirma.sk, na ktorú sa budú odosielať úlohy na tlač. Podporované protokoly (IMAP, POP3).
Architektúra :

Použitý server:

SafeQ Server bude: :

Zákazník dodá server zodpovedajúci min. konfigurácii SW a HW (pozri nižšie)

Polia označené * sú povinné!

Poznámka - vaše aktuálne nastavenie cookies vás vylúčia z prijímania propagačných noviniek e -mail! Chcete -Li tieto aktualizácie povoliť, aktualizujte nastavenia cookies.