Technológie na overovanie totožnosti


Účinné technológie na zabezpečenie dokumentov a tlače


Každá spoločnosť využíva svoje vlastné metódy zaistenia bezpečnosti prístupu k tlačiarni, či už ide o kódy PIN, ID karty, používateľské mená a heslá alebo biometrické overenie totožnosti. Na spoľahlivú kontrolu prístupu môžu byť výstupné zariadenia a ovládače Konica Minolta vybavené špecifickými technológiami overovania totožnosti každého podniku, aby tlačené kópie z tlačiarne mohli vyberať iba oprávnené osoby. Vďaka tomu je tlač zabezpečená v prípade všetkých druhov firiem a organizácií.


Pracovný postup nástrojov na overovanie totožnosti

Technológie na overovanie totožnosti

Technológie na overovanie totožnosti

Zabezpečenie tlače

 • Veľmi praktické riešenie a vysoká bezpečnosť tlače
 • Rýchle zjednodušenie používania
 • Integrácia nevyžadujúca si dodatočné úpravy
 • Bezpečnosť a zabezpečenie preberania tlače
 • Bezpečné šifrovanie a flexibilná tlač

Regulácia prístupu k zariadeniu

 • Bezproblémové nasadenie technológií vnútropodnikového zabezpečenia
 • Ochranné prvky na reguláciu prístupu na základe množstva údajov
 • Inteligentný softvér na silné zabezpečenie
 • Správcom pomáha v práci inteligentný kód
 • Ultra zabezpečenie špičkovými technológiami
 • Bezpečný a spoľahlivý prístup v skupine spoločností

Ochrana pred únikom údajov

 • Aktívny účasť na zaistení dôverného charakteru a zabezpečením pred únikmi údajov
 • Rýchle zabránenie únikom

Zabezpečenie dokumentov

 • Zabezpečte prístup k osobným dokumentom
 • Dokonale zabezpečte citlivé projekty

Get the product brochure now to have all information at hand.

Authentication Technologies brochure