S nami máte firemné procesy pod kontrolou

Zrýchlenie firemných procesov

Buďte o krok vpred a nastavte si osvedčené firemné procesy s pomocou Konica Minolta. Riadenie firmy dostane nový rozmer.


Viac spracovaných objednávok ? Rýchlejší nábor nových kolegov? Skrátenie čakania na schvaľovanie dokumentu? Rýchlejšia reakcia na podnety zákazníkov?

Naša platforma Vám uľahčí výmenu informácií a dokumentov a zároveň výrazne zefektívni pracovný proces vo firme. Všetko maximálne jednoducho a rýchlo a s rovnakou samozrejmosťou, ako keď si u Vás vo firme urobíte kávu.

Máme riešenie pre:

 • Spracovanie prijatých faktúr
 • Riadenú dokumentáciu
 • Spracovanie zmlúv
 • Firemné či Zákaznícke portály
 • Výberové konania
 • Personalistika 
 • Žiadanky
 • Prijatá pošta a podateľňa
 • a mnohé ďalšie


Riešenie pre odbor:

 • Obchodné spoločnosti
 • Výrobné spoločnosti
 • Development
 • Automotive
 • Stavebníctvo
 • Zdravotníctvo
 • Verejný sektor
 • Finančné služby
 • Advokácia
 • Utility
 • a mnohé ďalšie


Riešenie v oblasti:

 • Projekty 
 • Servis
 • Prevádzka
 • Predaj a Marketing
 • Personálne oddelenie
 • Nákup
 • Financie
 • a mnohé ďalšie

Formuláre

Naša platforma poskytuje rýchlejší a jednoduchší spôsob, ako pre podnikové aplikácie vytvárať formuláre. S našimi drag-and-drop nástroji nie je nutné programovanie kódu a výkonná sústava pravidiel Vám umožní udržať si plnú kontrolu.


Workflow

Intuitívny návrh workflow, tj. pracovných postupov, ktoré spájajú pracovníkov s informáciami a úlohami — od základného smerovania úloh až po komplexné celopodnikové riešenia.


Dáta

Dáta uložené v systéme je možné ľahko filtrovať prostredníctvom prednastavených filtrov. Taktiež môžete zahájiť vyhľadanie konkrétnej informácie zadaním kľúčového slova a využiť funkciu fulltextového vyhľadávania (prehľadávania dát nielen v systéme, ale aj v nahraných súboroch).


Reporty

V reálnom čase poskytujú prehlaď o stave procesov a sledujú postupy a výkon Vašich aplikácii. Môžete ľahko vytvárať reporty, kombinujúce podnikové dáta s dátami workflow.