Poradenstvo v oblasti bezpečnosti údajov

Opýtajte sa sami seba, či je vaša spoločnosť bezpečná. A čo by ste boli pripravení urobiť na jej ochranu?

Zvýšte ochranu svojich údajov – a minimalizujte riziká, ktoré ohrozujú vaše podnikanie


Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií a ochranu údajov, požiadavky, ktoré sa kladú na spoločnosti v súčasnosti sa s každým ďalším rokom zvyšujú. V posledných rokoch sa do súboru európskych právnych predpisov, ako sú napríklad všeobecné nariadenia EÚ o ochrane údajov, začlenilo používanie najmodernejšieho zabezpečenia IT. Spolu s právnymi predpismi o zabezpečení IT a kritickej infraštruktúry je už niekoľko rokov informačná bezpečnosť dôležitou otázkou pre našich klientov. Manažment spoločností zodpovedá za tieto otázky, zatiaľ čo medzinárodné normy ako ISO 27001 a ďalšie definujú, ako by sa mali požiadavky implementovať. Všetky tieto systémy riadenia (systém riadenia informačnej bezpečnosti, krízového manažmentu, riadenia ochrany údajov atď.) sú založené na riadení rizík.

Nároky kladené na správu IT sú čoraz komplexnejšie a priamo úmerne sa tým zvyšuje úroveň hrozby. Pravdepodobne vám nehovoríme nič, čo ste už nevedeli. To sú dôvody, prečo sme pred mnohými rokmi začali prehodnocovať svoj celkový prístup k ochrane údajov našich klientov.

Samotná technológia už nedokáže ponúknuť primeranú úroveň ochrany. Dnes viac než kedykoľvek v minulosti sa vyžaduje súlad medzi ľuďmi, procesmi a technológiou. Bezpečnosť informačných technológií tvorí hlavnú obchodnú činnosťou nášho tímu už viac než 18 rokov. Na základe týchto skúseností s vami spolupracujeme pri navrhovaní strategického prístupu, ktorý vám ponúka pridanú hodnotu, transparentnosť a udržateľnosť a umožňuje rýchlo reagovať.

Aký druh informácií stojí vo vašej spoločnosti za ochranu? Poznáte tieto informácie vy a aj všetci vaši kolegovia – a definovali ste vhodné bezpečnostné opatrenia v závislosti od úrovne ochrany? Už ste implementovali koncepciu informačnej bezpečnosti a usmernenia v oblasti IT spojené s takouto koncepciou a vytvorili ste krízovú príručku? 
Tieto a podobné otázky si v súčasnosti čoraz častejšie kladú spoločnosti všetkých druhov. Účtovné spoločnosti a banky už nie sú jedinými organizáciami, ktoré o ne požiadajú.

Pomocou našich holistických IT prístupov v oblasti informačnej bezpečnosti vám radi pomôžeme pri prekonávaní týchto problémov pomocou širokej škály rôznych konzultačných balíkov. Ich ponuka siaha od individuálnych analýz – ako sú naše „TOP 10 bezpečnostné odporúčania IT“ – až po komplexnú podporu projektov počas implementácie systémov správy. Radi sa ujmeme úlohy externého bezpečnostného úradníka CISO alebo IT. Rovnako sme pripravení vám pomôcť v oblasti školení, poskytovaní koučingu alebo v rámci školení zameraných na bezpečnosť IT a informácií a na ochranu údajov.


Vlastnosti

Ponúkame rôzne analýzy, rýchle kontroly, implementáciu a priebežné audity zlepšovania a pripravenosti týkajúce sa týchto otázok:

   

   

ikona funkcie prispôsobenia

BCM a ITSCM

GDPR Icon

Všeobecné nariadenia o ochrane údajov EÚ

Ikona funkcie kvality

ISMS (ISO 27001 a BSI základná ochrana IT)

Ikona ocenenia

Zabezpečenie IT vo vašej spoločnosti

Ikona monitoru s raketou

Riadenie rizík