Mobilní spolupráce / sdílení a synchronizace souborů

Chcete překonat zastaralá omezení okamžité globální komunikace?

Proč platí: maximální mobilita + rychlejší flexibilita = vyšší produktivita


Současný obchodní svět prochází stále rychlejšími nepřetržitými změnami. Jak přichází jedna nová technologie za druhou, což často ovlivní fungování celého odvětví na několika let (nebo méně), a jak postupně mizí rozdíly mezi národními ekonomikami, jsou podniky nuceny neustále zvyšovat svou výkonnost. Začlenění jedné takové nové technologie, mobilní spolupráce, do každodenních procesů je rozhodující k dosažení úspěchu vaší firmy.

Pokud v současnosti podnikáte, jistě víte, že jediným způsobem, jak si zachovat konkurenční výhodu, je co nejefektivněji využívat nové technologie od okamžiku, kdy se objeví ve vašem odvětví. Vaše společnost musí pružně reagovat na technologické změny, přizpůsobit je na míru svým potřebám a osvojit si řadu možností, které nabízejí. 

 

Dokonalým příkladem je schopnost vaší společnosti podporovat online spolupráci prostřednictvím mobilních zařízení. Řešení dokoni SYNC & SHARE od společnosti Konica Minolta nabízí přístup k mobilním dokumentům. Možnosti sdílení a synchronizace podnikových souborů (Enterprise File Sharing and Synchronisation – EFSS) umožní vašim zaměstnancům rychle a snadno sdílet a synchronizovat soubory s kolegy, stejně jako s klienty. Systém zahrnuje softwarové služby, které organizacím umožňují distribuovat dokumenty a spravovat obsah z mobilních zařízení a současně zachovat nedotčené původní verze dokumentů a spolehlivě sledovat identifikátory přispěvatelů. 

 

Tato nově objevená flexibilita umožní vašim zaměstnancům dosáhnout vyšších úrovní produktivity, například se podílet na schůzkách při uzavírání obchodu na druhém konci světa, třeba dokončením důležité práce při cestě do zaměstnání nebo pouhým odesláním odpovědi na naléhavý e-mail ze zadního sedadla taxi, z domova nebo z hotelu. Pomocí mobilních zařízení mohou zaměstnanci nepřetržitě spolupracovat bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházejí, synchronizovat soubory uložené v podnikovém úložišti se soubory v uživatelských stolních počítačích a zařízeních, sdílet obsah s interními i externími spolupracovníky, přistupovat k souborům ze všech zařízení, integrovat soubory do více datových úložišť pomocí funkcí pro ukládání souborů a provádět další činnosti. 

DOKONI Sync & Share Datasheet

Download the Datasheet for additional information

Download Now

Mobilní spolupráce

Mobilní spolupráce

Sdílení a synchronizace souborů

Řešení pro sdílení a synchronizaci souborů od společnosti Konica Minolta vám umožní zpřístupnit klíčová data zaměstnancům na řadě různých zařízení bez ohledu na to, kde se nacházejí a kdy tato data požadují, přičemž spojuje flexibilitu, kterou zaměstnanci vyžadují, se zabezpečením, které je pro vaši firmu zásadní. Sdílení souborů pomůže jakékoli firmě zvýšit efektivitu, rychleji reagovat na změny a zlepšit celkovou rychlost a efektivitu obchodních procesů a rozhodování.

Hardvér
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Softvér
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

User Manual


Find all the details and answers to all questions in our user manual

Download User Manual