Optimalizujte správu zmlúv pomocou automatizovaných procesov

Dokonalá správa zmlúv zvyšuje transparentnosť a znižuje náklady

Inteligentný prístup: digitálna správa zmlúv.


Nie je to ľahké spravovať zmluvy, či už ide o zákazníkov, predajcov, partnerov alebo zamestnancov. Dokonca aj zdanlivo neškodná chyba môže viesť k sankciám za nedodržanie predpisov, stratám príležitostí a potenciálne nákladným právnym auditom. Náročné úlohy a neefektívnosť v súvislosti s manuálnymi procesmi založenými na používaní papierových dokumentov zvyšujú pravdepodobnosť výskytu takýchto problémov.

Nezáleží na tom, či sa podieľate na správe prevádzkových zmlúv, rámcových dohôd, licenčných zmlúv alebo zmlúv na vykonávanie údržby alebo jednoducho zmlúv, ktoré s nimi súvisia, digitálne zaznamenávanie všetkých dokumentov spojených s individuálnou zmluvou (vrátane e-mailov, protokolov atď.) predstavuje nevyhnutný základ lepšej kontroly a prehľadu. 


Automatizovaný proces a databázový systém vám umožnia efektívnejšie spravovať zmluvy, organizovať riadenie, nákup a archiváciu, zautomatizovať procesy a oveľa viac.

Správa zmlúv

Správa zmlúv

Digitalizácia zmlúv

Digitalizácia zmlúv úplne odstraňuje papier z procesu, čím zjednodušuje ukladanie a získavanie údajov tým, že uzatvára zmluvy v jedinej centrálnej databáze, vďaka čomu môžete jednoducho a efektívne spravovať svoje firemné zmluvné dokumenty. Teraz sú však vďaka nástrojom na správu zmlúv spoločnosti Konica Minolta všetky informácie, ktoré potrebujete – od textového vyhľadávania celého obsahu zmluvy až po analýzu všetkých relevantných zmluvných parametrov – k dispozícii jediným stlačením tlačidla.

A vďaka funkciám, ako je úplné mapovanie všetkých dokumentov v rámci zjednoteného systému a automatické generovanie pripomienok, už nikdy nestratíte prehľad o zmluvných lehotách alebo termínoch. To všetko znamená, že môžete zabudnúť na zmeškané termíny a čo najlepšie využiť zmluvné podmienky.

Hardvér
hardware icon
Tlačové hardvérové zariadenia od spoločnosti Konica Minolta

Hľadáte maximálny výkon digitálnej tlače? Práve ste ho našli. Hardvér spoločnosti Konica Minolta na tlač vo výrobe a v kancelárii predstavuje štandard v odvetví. Zariadenia ponúkajú revolučnú kvalitu farebných obrázkov, ultra vysokorýchlostný čiernobiely výstup, možnosti dokončovania v rámci procesu na profesionálnej úrovni, ktoré spĺňajú komplexné špecifikácie pracovných úloh a pod. Bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť špecializácie vašej spoločnosti vám náš tlačový hardvér umožňuje budovať tlačovú infraštruktúru, spravovať digitálny obsah, zavádzať najmodernejšie meracie nástroje a skúmať ďalšie riešenia zamerané na absolútnu zmenu pracovných postupov.

Softvér
software icon
Softvérové produkty od spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ako by softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta mohli zlepšiť vaše prevádzky. Spoločnosť Konica Minolta rieši problémy vašej spoločnosti, prepája rôzne pracovné štýly a ponúka softvérové riešenia vyhovujúce potrebám príslušného odvetvia. Konica Minolta za každých okolností uprednostňuje vaše potreby a spĺňa softvérové požiadavky aj tých najnáročnejších svetových organizácií. Pomocou tohto systému môžete regulovať náklady na akýkoľvek tlačený alebo kopírovaný výstup, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do neautorizovaných rúk a pod.

Služby
service icon
Sme vám vždy k službám

Náš skúsený, kvalifikovaný odborný personál vám odpovie na všetky otázky a ukáže vám, ako s produktom pracovať. Naše služby fungujú vo váš prospech v rámci podporného systému navrhnutého tak, aby vám a vašej spoločnosti poskytli plné výhody vyplývajúce z daných riešení. Ponúkame celý rad rôznych služieb vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré spájajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, riadenie pracovných postupov s dôrazom na zníženie výdavkov na dokumenty a inteligentné bezpečnostné služby, aby bola vaša firma v bezpečí.

Správa zmlúv: všetky funkcie, ktoré potrebujete (a jedna alebo dve navyše)

Ako vám povie každý, kto sa zaoberá zmluvami a dohodami, dokumenty majú často tendenciu strácať sa v archíve príslušného oddelenia, čo vedie k zložitým a časovo náročným prehliadkam. Všeobecný prehľad sa rýchlo stráca a zmluvné lehoty alebo termíny je ľahké prehliadnuť. To všetko si vyžaduje zbytočné vynakladanie času a peňazí. 


Riešenie digitálnej správy zmlúv spoločnosti Konica Minolta vám však teraz pomáha efektívne a účinne spravovať všetky firemné zmluvné dokumenty. Medzi výhody, ktoré prinesie vašej spoločnosti alebo organizácii, patrí centrálna správa zmlúv, transparentnosť stlačením tlačidla, automatizované procesy, jednoduché vyhodnotenie zmlúv, výrazné uľahčenie finančnej kontroly, pracovné postupy schvaľovania zmlúv, ktoré sú transparentné, flexibilné a úplne zdokumentované, zabezpečenie údajov a oveľa viac. 


Výhody pre vašu spoločnosť vyplývajúce z využívania správy zmlúv zahŕňajú tieto položky:

   

   

Speed feature icon

Úspora nákladov pri rýchlom vyhľadávaní a optimálnom využití všetkých zmluvných výhod

Ikona funkcií

Zvýšená transparentnosť vďaka centrálnej správe zmlúv

ikona funkcie prispôsobenia

Maximalizujte zabezpečenie údajov pomocou archivácie a zdokumentovaných schvaľovacích procesov, ktoré nemožno upravovať

Ikona produktivity

Žiadne zmeškané termíny vďaka automatickým pripomienkam

Funkcia mobilného pripojenia

Dokonalá integrácia do existujúcich systémov CRM/ERP

Ak by ste sa chceli porozprávať s niektorým z našich expertov o výhodách využitia nášho riešenia na správu zmlúv, kontaktujte nás.