Dohľadové systémy pre oblasť zdravotníctva

Náročná úloha pre pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť

Zlepšite prístup zameraný na pacienta a efektívnosť nemocníc – a mnoho iného


Zdravotnícke zariadenia, ako sú nemocnice a kliniky, môžu predstavovať skutočné výzvy pre pracovníkov zodpovedných za ich bezpečnosť. Mnohé zdravotnícke činnosti sa musia uskutočniť bezodkladne, aby mali šancu na úspech.

V moderných zdravotníckych zariadeniach sa mnohé činnosti vrátane zákrokov na záchranu života musia často uskutočniť okamžite, aby priniesli požadovaný výsledok. Aby to bolo možné, musia byť pacienti, personál a majetok pod dôkladnou ochranou vďaka monitorovaniu dohľadovými kamerami, keďže môže byť potrebné vyhľadávať zdroje infekcií a relevantné údaje, ako aj na účely prevencie, starostlivosti, kontroly chorôb a pod., pričom výsledkom sú často zákroky na záchranu života. 


Riešenia dohľadových systémov spoločnosti MOBOTIX pre oblasť zdravotníctva ponúkajú lepší dôkazový materiál vďaka ostrému a zreteľnému obrazu, umožňujú neustálu interakciu medzi pacientmi a poskytovateľmi starostlivosti, prispievajú k znižovaniu nákladov na služby a v prípade integrácie s existujúcimi elektronickými systémami zvýšia efektívnosť vašich procesov v odvetví zdravotnej starostlivosti.

Všetko z jedného zdroja

Všetko z jedného zdroja

Dohľadové riešenia, aké potrebuje každá nemocnica

Spoločnosť MOBOTIX ponúka dohľadový softvér pre zdravotníctvo s cieľom poskytovať intuitívne a flexibilné riešenia v oblastiach ako správa a analýza videa a ovládanie zariadení. 


Tieto riešenia zahŕňajú: 

  • softvér MOBOTIX Video Management System (VMS), ktorý nevyžaduje žiaden riadiaci server a obsahuje zabudovanú všetku potrebnú inteligenciu,
  • zabudovanú analýzu videa (počítanie objektov/tepelné mapy/detekcia správania) s lokálne uskutočňovanou analýzou naživo priamo v kamere, takže nedochádza k preťaženiu siete,
  • detekciu pohybu vo videu (snímač aktivity) so systémom umožňujúcim celoročnú kompenzáciu z hľadiska poveternostných podmienok na detekciu pohybu aj v úplnej tme a automatické konfigurovanie údajov
Hardvér
hardware icon
Viac než len štandardné riešenie

Kamery spoločnosti MOBOTIX možno používať v širokom spektre rôznych priestorov a v celom odvetví sú známe pre svoju vynikajúcu spoľahlivosť. Kamery predstavujú špičku z hľadiska energetickej efektívnosti a poskytujú najvyššiu úroveň presnosti – jedna kamera dokáže diskrétne monitorovať celý priestor bez vynechaných miest.

Softvér
software icon
Všetko z jedného zdroja

Intuitívne a flexibilné softvérové riešenia MOBOTIX sú navrhnuté tak, aby vám pomáhali spravovať a analyzovať videozáznam a ovládať zariadenie, v ktorom videozáznam vznikol. Softvér MOBOTIX Video Management System (VMS) vám poskytuje všetky funkcie, ktoré by ste mohli potrebovať, a to bez potreby riadiaceho servera alebo samostatných funkcií na analýzu videa.

Služby
service icon
Dokonalý všestranný balík

Spoločnosť MOBOTIX vás sprevádza každým krokom procesu a poskytuje vám dokonalú koncepciu s riešením zabezpečenia, v ktorom nič nechýba. Na začiatku sa uskutoční podrobná konzultácia vrátane obhliadky a analýzy priestorov, na základe ktorej spoločnosť MOBOTIX stanoví riešenie dokonale prispôsobené potrebám vašej spoločnosti a navrhnuté s cieľom optimalizovať a zdokonaliť vašu kompletnú infraštruktúru na využitie videa. Súčasťou optimálneho riadenia projektu je profesionálna inštalácia a následné služby diaľkového monitorovania na riadenie vašej IT infraštruktúry a stavu siete, ako aj údržba, aby váš bezpečnostný videosystém pracoval za každých okolností bez výpadkov.

Spoločnosť MOBOTIX ponúka otvorené aplikačné rozhrania, decentralizovanú technológiu a inteligentné a komplexné dohľadové riešenia. Ich súčasťou sú vnútorné a vonkajšie kamery, držiaky na montáž na strop alebo steny, požiarna ochrana, termokamery, analýza správania a kamery, ktoré sú špecificky navrhnuté na používanie v noci alebo počas dňa. 


Pokiaľ ide o riadenie prístupu, nainštalovaním kamier v blízkosti vstupu do priestorov budete môcť kontrolovať, kto do nich vstupuje a kto z nich odchádza. Mimoriadne užitočné sú napríklad funkcie ako upozornenie na vstup do vyhradeného priestoru. Efektívne odradenie narušiteľov poskytujú inteligentné opatrenia vrátane obojsmerného prenosu zvuku, ovládania osvetlenia, upozorňovania a oznámení. Na základe vstupov zo snímačov možno v rámci aplikácií získať okamžitý prehľad o vzdialenej scéne, čo je ideálne na ochranu majetku, a analýzu správania, napríklad počítaním osôb a sledovaním pohybu. Termografické technológie spoločnosti MOBOTIX umožňujú včasnú detekciu požiarov alebo prehrievania zariadení s automatickým spustením poplachu.

   

   

Použitie

Integrovaná inteligencia s optimalizáciou pre vzdialené aplikácie a cloudovú technológiu

Speed feature icon

Záznam a zobrazovanie údajov v reálnom čase

Ikona funkcií

Decentralizovaná koncepcia a kamery s úplne samostatnou prevádzkou

Ikona funkcie kvality

Vynikajúca kvalita obrazu vďaka snímačom CMOS najvyššej kvality

ikona funkcie prispôsobenia

Integrovaný profesionálny systém VMS a softvér na analýzu videa

Ikona funkcie dotyku

Detekcia svetla, zvuku a pohybu

Použitie

Využitie umelej inteligencie pre rýchle reakcie a minimalizovanie falošných poplachov