Budúcnosť inteligentného spracovania faktúr sa začína práve teraz

Posuňte celú organizáciu smerom k efektívnej správe pomocou automatizovaných finančných procesov.

Neuspokojte sa s náhradnými riešeniami


Úspešné firmy sa dnes vo výraznej miere spoliehajú na efektívnu správu a jej schopnosť získať včas spoľahlivé informácie. To zahŕňa jeden z kľúčových firemných procesov, ktorým je schopnosť spracovávať prijaté faktúry. Rýchlo a presne.

Firmy občas zápasia s týmto segmentom najmä preto, že sa stále spoliehajú na manuálnu a opakujúcu sa prácu s množstvom papierových dokumentov.

A výsledok?


Únavná práca, pomalé spracovanie dokumentov a faktúr, zbytočne odpracované hodiny a vaša učtáreň záväzkov produkujúca viac chyb a chybných zostáv z dôvodu nesprávnych hodnôt. Aj keď spoločnosti prijmú viac digitálnych faktúr, stále ich tlačia a uchovávajú ako papierové kópie, čo takmer vždy vedie k neefektívnemu spracovaniu papierového obsahu. Chápete, že ak chcete vidieť skutočné výsledky, nie je možné, aby sa so záväzkami pracovalo týmto spôsobom? 


Pozrime sa na okamih na čísla, aby sme získali niekoľko ďalších poznatkov, ktoré budú zaujímavé pre všetkých nováčikov v oblasti riadenia. Prieskum realizovaný spoločnosťou AIIM ukazuje, že spracovanie faktúry trvá v priemere takmer 9 dní, a to za cenu vyššiu než 8 eur na faktúru.


Spracovanie faktúr

Spracovanie faktúr

Digitálna správa faktúr

Vďaka digitálnej správe faktúr od spoločnosti Konica Minolta môžete evidovať všetky prijaté faktúry, a zabezpečiť tak ich správne mapovanie vo svojom systéme. Všetky relevantné podrobnosti o faktúrach, ako sú zásielky, čísla faktúr atď., sa automaticky spracovávajú, kontrolujú a evidujú pomocou rozpoznávania textu a inteligentných algoritmov. To znamená, že všetky faktúry sú bezpečne uložené a možno k nim vždy pristupovať z pohodlia pracovnej stanice. Okrem toho sa všetky tieto evidované faktúry okamžite odovzdávajú  zodpovedným oddeleniam. Zdá sa vám to užitočné?


Riešenia na spracovanie faktúr od spoločnosti Konica Minolta ponúkajú bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov ERP (Enterprise Resource Planning). Nakoniec všetko je to iba o znižovaní podielu manuálnej práce s faktúrami, prevencii chýb, skracovaní doby potrebnej na spracovaní faktúr a znižovaní nákladov na samotné spracovanie faktúr.

Hardvér
hardware icon
Tlačový hardvér spoločnosti Konica Minolta

Chcete najvyšší výkon pri produkcii digitálnej tlače? Práve ste ho našli. Hardvér pre produkčnú tlač a kancelárie od spoločnosti Konica Minolta predstavuje odborový štandard so zariadeniami, ktorá ponúkajú revolučnú kvalitu farebného obrazu, mimoriadne rýchly čiernobiely výstup, profesionálne možnosti inline dokončovania pre splnenie špecifikácií zložitých pracovných úloh a oveľa viac. Bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť špecializacie spoločnosti vám náš tlačový hardvér umožní vybudovať tlačovú infraštruktúru, vykonávať správu digitálneho obsahu, umiestniť najmodernejšie meracie prístroje a skúmať ďalšie riešenia navrhnuté tak, aby zmenili váš pracovný postup na nepoznanie.

Softvér
software icon
Softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ktorými môžu softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta zlepšiť prevádzku vašej firmy. Spoločnosť Konica Minolta vyrieši problémy vašej firmy, prispôsobí sa rôznym pracovným štýlom a ponúkne softvérové riešenia spĺňajúce potreby daného odvetvia. Tým, že spoločnosť Konica Minolta za všetkých okolností uprednostňuje potreby svojich zákazníkov, uspokojí softwarové požiadavky aj tých najnáročnejších globálnych organizácií. Pomocou tohto systému môžete udržať pod kontrolou náklady na všetky tlačové alebo kopírované výstupy, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do nepovolaných rúk, a oveľa viac.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Vďaka toľkým riešeniam na digitalizáciu a správu dokumentov vyvinutým spoločnosťou Konica Minolta môže teraz akákoľvek organizácia využívať silu automatizácie spracovania faktúr záväzkov. A čo je najdôležitejšie, riešenia na spracovanie faktúr znižujú počet chýb a zaisťujú transparentnosť, čím odstraňujú prevádzkové problémy, a zároveň zachovávajú súlad s predpismi.


Nezáleží na tom, akým spôsobom sú faktúry doručované do vašej organizácie, či už v papierovej forme, alebo ako prílohy e-mailov, pretože riešenie automatizácie záväzkov tieto faktúry zachytí, usporiada a rýchlo doručí správnym osobám pomocou komplexného pracovného postupu a rutinného nasmerovania.

   

   

Speed feature icon

Automatizované pracovné postupy, ktoré zjednodušujú časovo náročné manuálne úlohy.

Použitie

Okamžitý prístup k faktúram čakajúcim na procesy a už žiadne zdĺhavé interné vyhľadávanie faktúr v papierovej forme, takže budete môcť pristupovať k svojim faktúram kedykoľvek a kdekoľvek. 

Funkcia mobilného pripojenia

Mobilná technológie, ktorá umožňuje schvaľovanie faktúr na cestách, aby faktúry mohli byť schválené príslušnými osobami, nech už sú kdekoľvek.

Ikona funkcie kvality

Overovanie faktúr v reálnom čase pre rýchlejšie zisťovanie chýb, riešenie problémov a zlepšovanie vzťahov s predajcami a dodávateľmi.

Ikona produktivity

Štrukturovaná digitalizácia všetkých doručených faktúr.

Zistite, ako by mohlo naše riešenie prospieť Vašej firme:
Počet zamestnancov
€ hodinového platu
Môžeme Vám dať naspäť
83
Hodín týždenne
S návratnosťou investícií vo výške
2083
€ Za týždeň
Mohli by ste ušetriť až
97917
€ ročne *

Bezplatne na stiahnutie: