Udržateľnosť

 

Myslíme na zajtrajšok

 

Spoločnosť Konica Minolta sa zaväzuje k udržateľnosti - pre obchodný úspech svojich zákazníkov, pre spoločnosť a pre budúce generácie. Záväzok spoločnosti k trvalo udržateľnému svetu sa prejavuje aj v našich príspevkoch k dosahovaniu globálnych cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Keďže zmena podnebia je jedným z bezprostredných globálnych problémov, činnosti v oblasti klímy sú jedným z hlavných cieľov spoločnosti.
 

Podporujeme aj našich zákazníkov, ktorí sa v oblasti udržateľnosti snažia dosiahnuť svoje ciele. S našimi riešeniami pre udržateľnosť môžu zákazníci dosiahnuť vyššiu efektívnosť a nižšie náklady, ako aj formovať zodpovedné digitálne pracovisko. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu riešení udržateľnosti spoločnosti Konica Minolta: nezávislé ratingy a hodnotenia potvrdzujú našu angažovanosť.
 

Získajte viac informácií o našich službách spojených s udržateľnosťou:

Na stiahnutie:

Kontaktujte nás!

Spojíme Vás s naším tímom venujúcim sa udržateľnosti.

Odoslať e-mail

Find out more about our sustainability approach: