Zoznam miest spätného odberu (zberu)

 
1. Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B - prízemie (servisné stredisko), 821 04 Bratislava, tel.: +421 850 166 177 (pondelok od 8:00 do 16:00)

2.  miesta spätného odberu nášho zmluvného partnera SEWA, a.s. nájdete na www.sewa.sk.

Spätný zber sa vykonáva bezplatne pri predaji elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus. Odovzdávaný elektroodpad musí pochádzať z rovnakej kategórie a byť rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. Distribútor môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.