Posilnite ochranu svojich zdrojov a redukciu odpadu

 

Služby

 

Programy likvidácie

Konica Minolta prevádzkuje zberné a recyklačné programy prispôsobené konkrétnym krajinám, ich trhom a legislatívnym požiadavkám. Národné prevádzky spoločnosti Konica Minolta vykonávajú individuálne riešenia pre zber a recykláciu spotrebného materiálu. V Európe spoločnosť prijala opatrenia v súlade so smernicou EÚ o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ II).Okrem toho spoločnosť Konica Minolta prevádzkuje systém B2C, bezplatnú obnovu a recykláciu použitých tonerových kaziet pre laserové tlačiarne (zariadenia Konica Minolta Magicolor a PagePro) v 18 európskych krajinách.

Viac informácií o Cleanplanet


Eco Kalkulačka


ECO kalkulačka od spoločnosti Konica Minolta je webový nástroj, ktorý meria, koľko papiera sa používa v kancelárskej tlači. To umožňuje zákazníkovi vyhodnotiť environmentálne úspory, ktoré má jeho flotila tlačiarní potenciál generovať, a následne znížiť svoj vplyv na životné prostredie zmenou na značku Konica Minolta. 

Viac informácií o Eco Calculator.
 

Vlastnosti

Kancelárske zariadenia Konica Minolta je možné naprogramovať spôsobmi znázornenými nižšie, aby sa zabezpečilo, že budú zdroje využívať zodpovedne. Naši zákazníci profitujú zo systémových nastavení, ktoré ešte viac znižujú ich vplyv na životné prostredie. 

 

  1. Duplex: Obojstranná tlač a kopírovanie
  2. N-up: Umiestnenie vybraného počtu strán na jeden hárok
  3. Kombinované tlačové a kopírovacie úlohy: Kombinácia tlačových a kopírovacích úloh môže znížiť spotrebu papiera a energie
  4. Ukážka pred tlačou: Presná funkcia náhľadu na obrazovke počítača s ovládačom XPS Print Preview, aby sa zabránilo chybám pri tlači
  5. Kontrolný výtlačok: Vytvorí jednu testovaciu stránku alebo sadu stránok, aby sa pred tlačou alebo okopírovaním celej úlohy skontrolovali chyby
  6. Odstránenie prázdnych strán: Zabraňuje tlačeniu prázdnych strán
  7. Funkcia overlay: Umožňuje tlač hlavičkového papiera; ak sa vykonajú zmeny, uložený súbor sa rýchlo a jednoducho aktualizuje, aby sa zabránilo veľkému množstvu predtlačených firemných tlačív
  8. Verejná schránka: Ukladá verejné dokumenty, ktoré je potrebné často akutalizovať, čo umožňuje ľahký prístup a úpravy pred vytlačením veľkého množstva
  9. Osobná schránka/Follow-me tlač: Zhromažďovanie tlačových a kopírovacích úloh v osobnej schránke zabraňuje tlačeniu úloh, ktoré neboli vykonané; follow-me tlač tiež zabraňuje častým cyklom opätovného zahrievania
  10. Správa užívateľov a nákladov: Centrálny softvér, ktorý vypočíta náklady na tlač a upozorní používateľov na náklady, ktoré vzniknú v dôsledku tejto konkrétnej tlačovej úlohy pomocou vyskakovacieho okna; to môže zvýšiť povedomie používateľov o nákladoch na tlač a zabrániť nedbanlivému alebo neekologickému správaniu tlače

 

 

Technológia

Použitie recyklovaných materiálov vo výrobkoch

Až 88% vonkajších obalov našich kancelárskych prístrojov obsahuje recyklované materiály (PET fľaše). Až 40% našich tonerových fliaš je vyrobených z recyklovaných fliaš. Konica Minolta si kladie za cieľ používať recyklované materiály vo všetkých svojich výrobných procesoch tonerov na celom svete, od súčasnej hodnoty 25% až do 100% v budúcnosti.


Recyklácia papiera šetrná k životnému prostrediu

Pri recyklácii papiera je nevyhnutné, aby bol z papiera ľahko odstrániteľný všetok toner. Nemecké združenie INGEDE e.V., ktoré pôsobí po celej Európe, si uvedomuje, že toner Simitri® HD používaný vo výrobných systémoch Konica Minolta má veľmi vysokú úroveň odstrániteľnosti. To zaisťuje, že tlačiarenskí profesionáli si môžu byť istí, že netlačia na úkor životného prostredia, pričom zároveň profitujú z vynikajúcich odfarbovacích vlastností. Týmto spôsobom prispievajú k uzavretiu papierovej slučky a recyklácii a pomáhajú znižovať znečistenie vody.

 

 

Záväzok

 

Biodiverzita

Problematika biodiverzity sa rieši v rámci systému certifikácie zelených tovární. Jeden vzorový projekt iniciovali zamestnanci Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., ktorí nainštalovali šesť úľov na strechu kancelárií spoločnosti. Príjmy z predaja medu sú darované na celý rad charitatívnych projektov, zatiaľ čo včely prirodzene prispievajú k zachovaniu biodiverzity.
 

Le Marathon Vert

Konica Minolta Business Solutions Francúzsko S.A.S. je kľúčovým sponzorom "Marathon Vert" (Zelený maratón), ktorý odkedy bol prvýkrát spustený v roku 2011 pomáha s opätovným zalesňovaním v Etiópii. V roku 2016 bolo možné v Etiópii vysadiť vyše 115 000 stromov.
 

Kontaktujte nás...

...a obráťte sa na náš tím na podporu udržateľnosti!

Odoslať e-mail

ContactFormWrapper