Ekologická likvidácia tonerov

 
Ak máte záujem o ekologickú likvidáciu tonerov značky Konica Minolta, môžete využiť tieto možnosti:
  • pre cca 8 ks toneru si môžete objednať  službu "Spätný odber použitého spotrebného materiálu KM". Cena za odvoz je 15 €.
  • pre väčšie množstvo tonerov si môžete objednať službu "Paletový odber použitého spotrebného materiálu KM". Cena za odvoz je 38 €.
  • tonery môžete zaslať poštou alebo kuriérskou službou na adresu ARGUSS, s.r.o., Horný Majer 1, 93538 Lok
 

UPOZORNENIE:

Všetky vyššie uvedené možnosti sa vzťahujú iba na tonery značky Konica Minolta.  

Ak chcete zlikvidovať tonery iných značiek, informujte sa u predajcu, kde ste dané tonery zakúpili, alebo sa informujte priamo u dovozcu danej značky na Slovensko.