Naša EKO-politika

 
V pozícii lídra v oblasti výroby kancelárskej a produkčnej tlačovej techniky, Konica Minolta berie svoju spoločenskú zodpovednosť veľmi vážne. Ochrana prírody je jednou z našich kľúčových cieľov a nevyhnutnou súčasťou filozofie riadenia našej spoločnosti – tvorby nových hodnôt.

"Filozofiou riadenia spoločnosti Konica Minolta je vytvárať nové hodnoty. Toto neznamená iba vytvárať nové produkty s revolučnými vlastnosťami. Nové hodnoty sú taktiež nové cesty k lepšej starostlivosti o životné prostredie." Masatoshi Matzusaki President and CEO, Konica Minolta Holdings, Inc.


 

Eko Vízia 2050 – pre udržateľný život na zemi a v spoločnosti

  • Konica Minolta formulovala Eko Víziu 2050 ako svoju dlhodobú víziu k dosiahnutiu dlhodobých eko-cieľov pre budúcnosť a splnenie svojej zodpovednosti ako globálnej korporácie tým, že prispeje k udržateľnému životu na našej planéte.
  • Konica Minolta pripravila strednodobý Environmentálny Plán 2015 ako medzník na ceste k splneniu svojich cieľov vytýčených v Eko Vízii 2050.