Miesta oddeleného zberu elektroodpadu a použitých batérií

 
1. ARGUSS, s.r.o., Horný Majer 1, 93538 Lok

2.  miesta oddeleného zberu elektorodpadu a použitých batérií zmluvného partnera SEWA, a.s. - nájdete na www.sewa.sk.