Univerzálny tlačový ovládač


Zjednotený prístup ku každému výstupnému zariadeniu


Univerzálny tlačový ovládač Konica Minolta (UPD) nahradí všetky ovládače tlačových zariadení v sieti, a tak používateľovi zjednoduší každodenné pracovné postupy a zvýši jeho pohodlie, pretože bude mať k dispozícii jednotné rozhranie pre nastavenie tlače. Ovládač UPD je kompatibilný nielen s väčšinou tlačiarní a multifunkčných zariadení Konica Minolta, ale aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú jazyk PCL6 alebo PostScript, bez ohľadu na ich značku.


universal print driver workflow

Univerzálny tlačový ovládač

Univerzálny tlačový ovládač

Tlač

  • Jednotný ovládač tlačiarne pre viacero zariadení
  • Ovládač tlačiarne nezávislý od predajcu
  • Automatické sieťové vyhľadávanie

Vylepšenie

  • Jedno používateľské prostredie (UI) pre všetky zariadenia
  • Nástroj na výber zariadenia
  • Automatické pripojenie k zariadeniam
  • Vytvorenie ikon tlačiarní