RemoteCare


Interaktívna výmena informácií medzi vašimi zariadeniami a naším systémom riadenia služieb vždy, keď je vyžadovaná vysokokvalitná podpora údržby.


RemoteCare poskytuje najmodernejšiu M2M (machine-to-machine) komunikáciu medzi výstupnými zariadeniami bizhub a servisnou organizáciou Konica Minolta. Vzdialené pripojenie prenáša všetky relevantné systémové údaje v reálnom čase a odporúča včasnú servisnú údržbu alebo akýkoľvek iný požadovaný zásah, napríklad nápravu technického problému.

Cez vzdialenú komunikačnú cestu je možné spúšťať automatizované služby, ako napríklad dodávku spotrebného materiálu a vykonávať úlohy na diaľku, vrátane služieb, ako napríklad aktualizácie firmvéru alebo nastavenia zariadenia. Prostredníctvom vzdialeného panela môžu byť koncovým používateľom poskytnuté pokyny. Súčasťou webového portálu je aj grafické a užívateľsky príjemné webové rozhranie s informáciami o stave zariadenia a so sekciou reportingu.

Koncept RemoteCare je zárukou maximálnej dostupnosti systému Konica Minolta. Je možné minimalizovať výpadok výstupných zariadení, zvýšiť produktivitu a naplánovať rutinnú údržbu v súlade s pracovným harmonogramom používateľov.


Monitorovaciu službu RemoteCare poskytujeme vo viacerých úrovniach:

                            


 
CS Remote Care workflow

RemoteCare

RemoteCare

Monitorovanie

 • Zabezpečené pripojenie
 • Jednosmerná / obojsmerná komunikácia
 • Komplexné monitorovanie

Centralizácia

 • Efektívny prenos informácií
 • Pri väčšine komunikačných metód sa nevyžaduje žiadna inštalácia

Automatizované služby

 • Odpočet počítadiel
 • Automatické dodávky spotrebného materiálu
 • Nie je potrebné manuálne volať servis

Nastavenie zariadenia

 • Servisné menu
 • Vzdialená aktualizácia firmvéru
 • Vzdialená podpora

Prezrite si prospekt a majte poruke vždy všetky informácie.

RemoteCare brožúra
RemoteCare brožúra