Rekreačné poukazy

Automatická evidencia a spracovanie rekreačných poukazov


Novela zákona, ktorá platí od januára roku 2019, nariaďuje firmám nad 50 zamestnancov povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu – takzvaný rekreačný poukaz. Firmám tak vznikne ďalšia agenda, ktorú musia spracovávať.


Celá evidencia a schvaľovanie žiadostí a dokumentov k preplateniu môže prebiehať jednoducho v systéme od Konica Minolta.  Systém zavádza automatizáciu procesu sledovania a schválenia dokladov, stráži limity a presne eviduje všetky potrebné doklady.  Systém je jednoduchý a jeho implementáciu zvládneme so zaškolením v rámci jedného dňa. Váš rozpočet to nijako nezaťaží, keďže splácate mesačne nezávisle na tom, koľko používateľov bude systém používať. 


Pre všetky informácie si prezrite produktový prospekt.

Rekreačné poukazy - prospekt
rekreacne poukazy brozura screenshot