AccurioPro Flux Ultimate

NEPRETRŽITE DOSTUPNÉ ODOSIELANIE CEZ WEB POMOCOU POPISU ZÁKAZKY


Software AccurioPro Flux Ultimate ponúka obrovskú škálu riešení Web 2 Print


Chcete najlepší softvér pre poskytovanie služieb Web 2 Print pre svoje podnikanie v oblasti tlače? Vyberte si Ultimate.


AccurioPro Flux Ultimate je najkomplexnejšou produktovou verziou súboru AccurioPro Flux a ponúka funkcie pre tlač zadávané cez web, ktoré sú rozšírené o prípravné funkcie a správu pracovných postupov.


Vysoko škálovateľný softvérový súbor AccurioPro Flux Ultimate ponúka rozsiahly rad nástrojov, ktoré umožňujú usporiadať, automatizovať a optimalizovať celý pracovný postup tlače.


Vďaka kombinácii online odosielania úloh, online platby a online sledovania stavu v jedinej profesionálnej aplikácii zadávania tlače cez web je AccurioPro Flux Ultimate dokonalým softvérovým nástrojom pre každého poskytovateľa webových tlačových služieb, ktorý prevádzkuje vlastné serverové prostredie.


AccurioPro Flux Ultimate workflow

Najdômyselnejšia softvérová aplikácia pre poskytovanie služieb Web 2 Print na súčasnom trhu

Najdômyselnejšia softvérová aplikácia pre poskytovanie služieb Web 2 Print na súčasnom trhu

Takže ako presne softvér AccurioPro Flux Ultimate pomôže vašej spoločnosti čo najlepšie využívať služby Web 2 Print? Špičková softvérová aplikácia ponúka obrovské množstvo výhod vyplývajúcich z použitia webu, vrátane jednotného prihlasovania, formulárov, online odosielania úloh, pohodlného online objednávania, predbežnej kontroly súborov pre tlačový proces, rôznych pracovných postupov objednávok, online platby, okamžitých online cenových ponúk, online sledovania stavu, funkcie riadiaceho panela a oznamovania.


AccurioPro Flux Ultimate je najkomplexnejšou produktovou verziou súboru AccurioPro Flux Suite a ponúka funkciu pre tlač zadávanú cez web, ktorá je obohatená o prípravné funkcie a správu pracovných postupov.

AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux Ultimate

Softvér AccurioPro Flux Ultimate pre zadávanie tlače cez web umožňuje odoslať na portál tlače cez web až 300 rôznych formátov súborov, takže zákazníci nepotrebujú aplikáciu na prevod do určitého formátu. Súčasne poskytovateľom tlače umožňuje vytvárať špecializované webové obchody s individuálnymi používateľskými rozhraniami, produktmi a cenníkmi pre rôzne skupiny používateľov a integruje externé účtovné riešenia do pracovného postupu tlače.


Softvér sa tiež pripája k účtovným aplikáciám Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) a PaperCut. Umožňuje prácu súčasne až 10 ďalším operátorom na centrálnom zozname úloh, integruje externé moduly predbežnej kontroly súborov pre tlačový proces za účelom vyriešenia problémov so súbormi PDF a zabránenia výrobným chybám a umožňuje operátorom tlačových pracovísk upravovať dokumenty na základe obrázkov/rastrov, takže môžu vykonávať typické operácie úprav obrázkov, ako je odstránenie škvŕn, vyrovnanie zošikmenia, maľovanie štetcom, vymazanie, kreslenie čiar a vyplnenie.


Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

AccurioPro Flux Ultimate brožúra
AccurioPro_Flux_Ultimate_variable-data-thumbnail