Digitálny marketing sa stretol s modernizovanou tlačou

Prijatie prístupu založeného na využívaní rôznych médií

Tlač nie je mŕtva, naopak


Digitálny marketing začal v posledných niekoľkých rokoch stále viac prevládať nad tradičným tlačeným marketingom. To však neznamená, že by tlač ako taká zmizla. Vyvinula sa tak, aby poskytovateľom tlačových služieb umožnila držať krok s konkurenciou a situáciou na trhu. K čomu teda došlo?

Komunikácia a médiá sú dnes nerozlučne späté. Vzhľadom na to, že reklamné agentúry a marketingové oddelenia začali hľadať nové spôsoby oslovenia širších cieľových skupín, ktoré vyžadujú od tlače poskytovanie nových služieb nad rámec jej tradičnej role, poskytovatelia tlačových služieb si uvedomili potrebu zmeny a zamerali svoju pozornosť na rozširovanie svojho radu produktov a služieb navrhnutých tak, aby sa vysporiadali s najnovšími marketingovými trendmi.


Tým došlo k prevratným zmenám, keď digitálny marketing spoločne s modernizovanou tlačou vytvorili základ pre transformáciu firiem a dosiahnutie cieľov, ktoré sa doteraz považovali za nedosiahnuteľné.


Široký sortiment služieb, ktoré môžu byť v súčasnosti poskytované vďaka najnovším tlačovým technológiám a marketingu, je ohromujúci. Otázkou však je, ako by poskytovatelia tlačových služieb a marketingoví pracovníci mali spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa a ako sa dá prepojiť tlač, web, sociálne siete, e-mail a správy SMS.


Odpoveďou je prijatie prístupu založeného na využívaní rôznych médií.

Využívanie rôznych médií

Využívanie rôznych médií

Spoločnosť Konica Minolta ponúka tak hardvérové, ako aj softvérové riešenia za cenu dostupnú všetkým poskytovateľom tlačových služieb.

S pomocou spoločnosti Konica Minolta môžete teraz ponúkať nové služby, rozsah a možnosti ktorých vám umožnia vysporiadať sa s výzvami marketingu využívajúceho rôzne médiá. S našimi inovatívnymi tlačovými riešeniami môžete svojim klientom pomôcť osloviť požadovanú cieľovú skupinu prostredníctvom spôsobov komunikácie preferovaných jednotlivými jedincami bez ohľadu na to, či ide o sociálne médiá, okamžité správy, e-mail alebo tradičná tlač.  


Bezproblémové fungovanie riešení je zabezpečené tak, že aplikácie sa nasadzujú formou „softvér ako služba“. To znamená, že sa pri implementácii profesionálnych tlačových riešení nemusíte zaoberať problémami súvisiacimi so servermi ani obrovskými nákladmi.

Hardvér
hardware icon
Tlačový hardvér spoločnosti Konica Minolta

Chcete najvyšší výkon pri produkcii digitálnej tlače? Práve ste ho našli. Hardvér pre produkčnú tlač a kancelárie od spoločnosti Konica Minolta predstavuje odborový štandard so zariadeniami, ktorá ponúkajú revolučnú kvalitu farebného obrazu, mimoriadne rýchly čiernobiely výstup, profesionálne možnosti inline dokončovania pre splnenie špecifikácií zložitých pracovných úloh a oveľa viac. Bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť špecializacie spoločnosti vám náš tlačový hardvér umožní vybudovať tlačovú infraštruktúru, vykonávať správu digitálneho obsahu, umiestniť najmodernejšie meracie prístroje a skúmať ďalšie riešenia navrhnuté tak, aby zmenili váš pracovný postup na nepoznanie.

Softvér
software icon
Softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ktorými môžu softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta zlepšiť prevádzku vašej firmy. Spoločnosť Konica Minolta vyrieši problémy vašej firmy, prispôsobí sa rôznym pracovným štýlom a ponúkne softvérové riešenia spĺňajúce potreby daného odvetvia. Tým, že spoločnosť Konica Minolta za všetkých okolností uprednostňuje potreby svojich zákazníkov, uspokojí softwarové požiadavky aj tých najnáročnejších globálnych organizácií. Pomocou tohto systému môžete udržať pod kontrolou náklady na všetky tlačové alebo kopírované výstupy, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do nepovolaných rúk, a oveľa viac.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Kľúčové vlastnosti

Vďaka riešeniam spoločnosti Konica Minolta podporujúcim používanie rôznych médií môžete v praxi využívať dokonalé zladenie médií, predtlačovej prípravy, tlače a digitálneho prostredia, čím získáte úplnú kontrolu nad všetkými tlačovými procesmi. To vám umožní kombinovať obsah, návrh, vizuálne rozloženie, farby a veľkosť a vytvárať individuálne prispôsobené propagačné posolstvá, ktoré premenia vašu cieľovú skupinu na lojálnych zákazníkov.  


S našimi kvalitnými marketingovými produkčnými nástrojmi môžete zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi a zodpovedajúcim spôsobom reagovať na ich potreby pomocou automatizovaných odpovedí, ktoré sú založené na akciách zákazníkov a také úlohy výrazne zjednodušujú. Teraz môžete bez problémov vytvárať, umiestňovať a oznamovať akýkoľvek propagačný obsah, vrátane priamych e-mailov, spravodajcov, správ SMS, okamžitých správ, rozšírenej reality, identifikátorov PURL, značiek NFC a kódov QR, a to všetko prostredníctvom jedinej platformy. 


Vďaka centralizovanému ovládaciemu panelu môžete riadiť viac tlačových procesov a automatizovať všetky tieto nudné a opakujúce sa ručné úlohy.

   

   

Ikona funkcie dotyku

Automaticky aktivované odosielanie e-mailov je navrhnuté tak, aby boli e-maily doručené k zákazníkom v správnom čase.

Ikona produktivity

Dátové súbory zhromaždené od kliknutia na ľubovoľnú hostiteľskú cieľovú stránku sa ihneď pripoja späť do záznamu kontaktov zákazníka v databáze.

Použitie

Individuálne prispôsobené adresy URL a všeobecné adresy URL sa generujú na vyžiadanie v rámci platformy a dajú sa jednoducho integrovať do e-mailovej alebo poštovej kampane.

ikona funkcie prispôsobenia

Textové správy sú zasielané zákazníkom buď ako všeobecné správy, alebo ako správy prispôsobené na mieru príjemcovi.

Funkcia mobilného pripojenia

Webové stránky podporujúce vašu marketingovú kampaň sú hosťované v rámci systému.

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Program rozvoja podniku spoločnosti Konica Minolta

Program DIGITAL1234 vám ponúka štyri jednoduché kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania. Program rozvoja podnikania od spoločnosti Konica Minolta bol navrhnutý tak, aby umožnil prosperovať firmám poskytovateľov tlače.

 

Využíva prístup založený na príležitostiach, ktorý zákazníkom v štyroch praktických krokoch ukazuje, ako identifikovať, posudzovať, zdôvodňovať a implementovať nové obchodné príležitosti. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste získali všetky tieto cenné informácie, je jednorazovo sa zaregistrovať, a to bez akýchkoľvek záväzkov alebo výdavkov.

 

Štyri kroky k vybudovaniu firmy:

Zmeňte pomocou spoločnosti Konica Minolta svoje tlačiarenské služby na marketingové služby. Vykonávajte komplexné marketingové kampane a získajte vyššiu návratnosť investícií. Kontaktujte nás ešte dnes a objavte nové spôsoby automatizácie vášho marketingu. Ak si myslíte, že by ste s programom Digital1234 mohli získať rady súvisiace so zvýšením vašej mediálnej kapacity, obráťte sa na nás a dohodnite si stretnutie so zástupcom spoločnosti Konica Minolta.