Inline dokončovanie

Uvoľnite potenciál vyššej produktivity a odlíšenia produktov

Zvýšte váš zisk, skráťte produkčnú dobu a odlíšte svoj produkt pomocou inline dokončovania


Poskytovaním možností inline dokončovania môžete zvýšiť ziskové marže pri tlačových úlohách a súčasne skrátiť produkčnú dobu, znížiť náklady na pracovnú sílu, zlepšiť kontrolu kvality, znížiť plytvanie a šetriť energiu.

Dokončovanie, ktoré sa zvyčajne považovalo iba za akýsi dodatok a zdroj problémov pri produkcii, sa v súčasnej dobe   vníma ako dôležitá fáza produkcie a spôsob, ako odlíšiť produkty a vytvoriť pridanú hodnotu. Nie je neobvyklé, že dokončovanie tvorí až 40 % výrobných nákladov, a nedostatočná kontrola kvality v tejto fáze môže zničiť veľký objem pridanej hodnoty.


Vďaka aktualizáciám technológií digitálnej produkcie si tlačiarne z radu malých a stredne veľkých podnikov uvedomili skutočnosť, že investovanie relatívne nízkych súm do dokončovacích zariadení môže viesť k výraznému zvýšeniu produktivity a k zníženiu nákladov. Výsledky nedávnej správy o globálnych trendoch ukazujú, že 48 % respondentov plánovalo investovať do dokončovacích zariadení a 40 % investuje do zvyšovania efektivity.

Čo presne znamená „inline dokončovanie“?

Čo presne znamená „inline dokončovanie“?

Inline dokončovanie je proces, ktorý ponúka služby, ako sú skladanie, sedlové zošívanie, bočné zošívanie, väzba do tuhých dosiek, dierovanie a ďalšie inline následné procesy, ktoré sa vykonávajú v rovnakom čase ako tlač.  Teraz máme k dispozícii široký súbor dokončovacích zariadení, ktoré možno pripojiť priamo k digitálnym produkčným tlačiarňam. 


Poskytovanie týchto inline služieb nielen šetrí náklady na pracovnú silu, ale zabraňuje tiež problémom s chýbajúcimi stránkami, nedokonalému kompletizovaniu a ďalším bežným nepríjemnostiam. Je možné tlačiť v mimoriadne malých sériách, dokonca aj jedinú kópiu. Inline dokončovanie rozširuje rozsah služieb s dodaním v požadovanej lehote, od letákov po katalógy, príručky a ďalšie projekty s vysokým počtom stránok.


Inline dokončovanie prináša do tlačiarenského priemyslu rad výhod, medzi ktoré patrí:

  • Dokončenie pracovne náročného následného spracovania súčasne s tlačou
  • Jednopriechodová produkcia materiálov s vysokým počtom stránok
  • Bezchybná väzba, bez chýbajúcich stránok a nedokonalého kompletizovania


Aký pracovný postup inline dokončovania sa požaduje?

Aký pracovný postup inline dokončovania sa požaduje?

Digitálne inline dokončovanie ponúka rad rôznych pracovných postupov  

Všetky súvisia s automatizáciou, pre ktorú majú zásadný význam inline a near-line zariadenia, avšak niekedy bude vhodnejší prístup offline.


Ako by ste teda mali investovať? Pri inline dokončovaní sú tlačové zariadenia a zariadenia pre inline dokončovanie priamo prepojené a tesne integrované pomocou riadiacich mechanizmov frontendovej správy. Toto riešenie je vhodné pre tých, ktorí produkujú definovaný sortiment produktov v štandardných formátoch, ako sú zošité brožúry, správy, kalendáre a knižné bloky. Celkovú produktivitu digitálneho tlačového stroja so schopnosťami inline dokončovania určuje rýchlosť a efektivita dokončovacích komponentov. Z tohto dôvodu je dôležité, aby tieto komponenty neznižovali menovitú rýchlosť digitálneho tlačového stroja.


Pracovný postup offline dokončovania je bežnejší, ak je tlačiareň vybavená radom digitálnych a ofsetových zariadení, avšak zvyšuje náklady na pracovnú silu. Niekedy bude vyššia rýchlosť offline dokončovacieho zariadenia viac než kompenzovať zvýšenú invenciu obsluhy. Všetko závisí od typu a množstva úloh, ktoré je potrebné dokončiť.


Na rozdiel od inline a offline variantu ponúka near-line variant väčšiu flexibilitu. V tomto prípade neexistuje fyzické prepojenie medzi zariadeniami, ale dokončovacia linka pozná požiadavky každej úlohy, buď prostredníctvom technológie optického rozpoznávania značiek (OMR), alebo z priameho rozhrania s tlačovým serverom tlačového stroja s využitím formátu JDF. Vďaka tomu môže dokončovacia linka riadiť tlačový výstup z rôznych tlačových strojov a vytvárať revízne záznamy, ktoré sú dôležité pre individuálne prispôsobené produkty, ako sú reklamné listy alebo transakčné dokumenty.


Výber správneho pracovného postupu dokončovania bude závisieť nielen od toho, ako rozumiete pracovnému vyťaženiu, ale tiež aj od toho, ako môžete použiť rôzne riešenia na dokončovanie pre zvýšenie efektivity a pridanie hodnoty prostredníctvom nových produktov. Avšak jednou z hlavných výhod, ktorú tlačiareň často prehliada a ktorá sa  zákazníkom efektívne neponúka, je inline dokončovanie.

Inline dokončovanie

Inline dokončovanie

Odlíšte výrazne svoj produkt a získajte väčšiu lojalitu zákazníkov

Vďaka inline dokončovaniu budú zákazníci ťažiť z už dokončených tlačových produktov, kratších dodacích lehôt pri zložitejších tlačových produktoch a ponuky kompletného sortimentu služieb z jediného zdroja.


Pre menšie tlačiarne a interné tlačové oddelenia znižuje inline dokončovanie množstvo práce, ktorá je zabezpečovaná formou outsourcingu, a tým poskytuje väčššiu flexibilitu a kontrolu produkcie. (Vhodným príkladom sú systémy W2P poskytujúce stabilný, ale nepredvídateľný tok digitálnych nízkonákladových úloh na vyžiadanie, ktoré nemôžu byť outsourcované a musia sa realizovať interne.)


V zásade platí, že čím viac aspektov tlačovej úlohy môžete riadiť interne a ponúkať na vyžiadanie, tým väčší bude váš rast a vyššia lojalita vašich zákazníkov.

Hardvér
hardware icon
Tlačový hardvér spoločnosti Konica Minolta

Chcete najvyšší výkon pri produkcii digitálnej tlače? Práve ste ho našli. Hardvér pre produkčnú tlač a kancelárie od spoločnosti Konica Minolta predstavuje odborový štandard so zariadeniami, ktorá ponúkajú revolučnú kvalitu farebného obrazu, mimoriadne rýchly čiernobiely výstup, profesionálne možnosti inline dokončovania pre splnenie špecifikácií zložitých pracovných úloh a oveľa viac. Bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť špecializacie spoločnosti vám náš tlačový hardvér umožní vybudovať tlačovú infraštruktúru, vykonávať správu digitálneho obsahu, umiestniť najmodernejšie meracie prístroje a skúmať ďalšie riešenia navrhnuté tak, aby zmenili váš pracovný postup na nepoznanie.

Softvér
software icon
Softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ktorými môžu softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta zlepšiť prevádzku vašej firmy. Spoločnosť Konica Minolta vyrieši problémy vašej firmy, prispôsobí sa rôznym pracovným štýlom a ponúkne softvérové riešenia spĺňajúce potreby daného odvetvia. Tým, že spoločnosť Konica Minolta za všetkých okolností uprednostňuje potreby svojich zákazníkov, uspokojí softwarové požiadavky aj tých najnáročnejších globálnych organizácií. Pomocou tohto systému môžete udržať pod kontrolou náklady na všetky tlačové alebo kopírované výstupy, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do nepovolaných rúk, a oveľa viac.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Vaša spoločnosť získa tiež priamy prospech pomocou celého radu ďalších spôsobov, medzi ktoré patrí:

   

   

Ikona produktivity

Zvýšené ziskové marže

ikona funkcie dokončovania

Možnosť ponúkať tlačové riešenia „všetko v jednom“

Ikona funkcie udržateľnosti

Úspora energie

ikona funkcie prispôsobenia

Menej zmien nastavenia strojov

ikona funkcie prispôsobenia

Väčšia flexibilita produkcie

Ikona funkcie kvality

Vylepšená kontrola kvality

Ikona funkcie udržateľnosti

Menšie plytvanie

Ikona produktivity

Nižšie náklady na pracovnú silu

Speed feature icon

Kratšie produkčné doby

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Program rozvoja podnikania od spoločnosti Konica Minolta

Program DIGITAL1234 vám ponúka štyri jednoduché kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania. Program rozvoja podnikania od spoločnosti Konica Minolta bol navrhnutý tak, aby umožnil prosperovať firmám poskytovateľov tlače. Využíva prístup založený na príležitostiach, ktorý zákazníkom v štyroch praktických krokoch ukazuje, ako identifikovať, posudzovať, zdôvodňovať a implementovať nové obchodné príležitosti. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste získali všetky tieto cenné informácie, je jednorazovo sa zaregistrovať, a to bez akýchkoľvek záväzkov alebo výdavkov.


Štyri kroky k vybudovaniu firmy:

  • IDENTIFIKÁCIA: Prečo je pre finančne spoľahlivé podnikanie rozumné zvážiť špecifickú príležitosť pre rast vašej firmy? Ponúkame veľké množstvo dokumentov White Paper zaoberajúcich sa širokým radom tém, ako je tlač prostredníctvom webu, tlač premenných dát, automatizácia pracovných postupov, inline dokončovanie a publikovanie kníh.
  • POSÚDENIE: Ako táto obchodná príležitosť zapadá do existujúcej prevádzkovej štruktúry? Naše príručky pre posudzovanie, vypracované nezávislými odborníkmi z odboru, vám pomôžu z praktického hľadiska posúdiť, či je vaša firma pripravená na konkrétnu novú obchodnú príležitosť, napríklad tlač prostredníctvom webu.
  • ZDÔVODNENIE: Ako iní poskytovatelia tlače profitujú z konkrétnej novej obchodnej príležitosti? Prečítajte si prípadové štúdie, ako iní zákazníci, ktorí sa vám podobajú, profitujú z obchodných príležitostí v rôznych oblastiach. Potom si môžete sami zdôvodniť, či je príslušná investícia prínosná.
  • IMPLEMENTÁCIA: Chcete zaistiť úspešnú implementáciu a súčasne sa vyhnúť nástrahám, ktoré môžu viesť ku sklamaniu? Podrobný sprievodca implementáciou vypracovaný nezávislým odborníkom z odboru vám umožní uviesť novú obchodnú príležitosť do praxe vo vašej spoločnosti. Vzhľadom na to, že implementácia novej obchodnej príležitosti môže byť zložitou záležitosťou, ponúkame samozrejme tiež praktickú podporu v priebehu implementačnej fázy.


 

Odlíšte svoj produkt a vytvorte silnejšiu lojalitu k zákazníkovi s našimi jednoducho použiteľnými nástrojmi inline dokončovania. Spojte sa s našimi odborníkmi ešte dnes.