Tlač štítkov: dostaňte sa na budúce trhy už dnes

Digitálna produkcia štítkov vás pripraví na budúcnosť odvetvia. Bez tvrdej práce a rizík.

Digitálna technológia – licencia pre tlač štítkov?


Digitálna výroba štítkov je na vzostupe. Ak chcete ťažiť z tohto rastu, využite nové výhody digitálneho spracovania a udržte ziskovosť svojich analógových produkčných zariadení prostredníctvom prechodu na prístup spoločnosti Konica Minolta k tlačovým službám založený na vzájomnom doplňovaní.

Profesionálne vytlačené štítky predstavujú v dnešnej dobe veľkú obchodnú príležitosť. Skutočne veľkú. Priemyselné odvetvia potrebujú identifikovať a odlišovať svoje produkty a značky. Vlastné štítky sa dajú používať novými zaujímavými spôsobmi, pričom objem potlačených štvorcových metrov v tomto sektore sa v posledných rokoch takmer zdvojnásobil. Aj v tejto online ére má design štítkov výrazný vplyv na prijatie produktu. Štítok alebo nálepka na fľaši alebo obalovom materiáli odráža posolstvo a identitu značky. 


Najnovšie údaje od inštitútu pre marketingový výskum Smithers Pira ukazujú, že objem tlačených štvorcových metrov v tomto sektore vzrástol zo 4 miliárd v roku 2014 na 7 miliárd v roku 2017. 


Čo je tlač štítkov? 

Dnes je už nemysliteľné, že by svet maloobchodu, obchodovania, priemyslu alebo distribúcie fungoval bez štítkov. Štítky s mnohofarebnými ilustráciami možno nájsť takmer na všetkom, čo nakupujeme v maloobchodných predajniach na hlavnej triede, v lekárňach, obchodoch s potrebami pre domácich majstrov, a dokonca aj v hypermarketoch a záhradných centrách na okrajoch miest, či už sú výrobky vo fľašiach, vaničkách, pohároch, plechovkách, na táckach alebo v iných typoch nádob či v zmršťovacích fóliách. Štítky môžu byť dokonca pripevnené priamo k rôznemu tovaru, ako sú sekačky na trávu, tenisové rakety, odevy alebo železiarsky tovar. 


Štítky sú nepostrádateľným prostriedkom, ktorý je možné použiť na identifikáciu a podporu predaja tovaru všetkého druhu. Poskytujú tiež základné informácie pre spotrebiteľov alebo informácie vyžadované legislatívou, ako sú hmotnosť alebo objem, kontaktné údaje dodávateľa alebo výrobcu, zloženie či obsah a niekedy tiež pokyny na skladovanie, manipuláciu, zdravé stravovanie a používanie alebo bezpečnostné informácie. 

Okrem toho dnes takmer všetky štítky obsahujú čiarový kód, vzor tvorený čiernymi a bielymi čiarami, ktorý je snímaný v automatizovaných pokladniach na identifikáciu a zistenie ceny tovaru. Tieto údaje sú následne uvedené na pokladničnom bloku pre zákazníka. Štítky rôznych druhov s čiarovými kódmi sa tiež používajú v oblastiach priemyselnej výroby, manipulácie, prepravy a distribúcie pre rozmanité aplikácie, ako napríklad automatizácia montáže a výroby, identifikácia častí a komponentov alebo sledovanie a dohľadateľnosť v rámci dodávateľského reťazca. 


V dôsledku nových inovácií štítkov bol v posledných rokoch zaznamenaný taktiež nárast používania špeciálnych typov štítkov, ktoré dokážu komunikovať s mobilnými telefónmi a zaistiť prístup k webom, poskytujú ďalšie informácie spotrebiteľom alebo umožňujú zúčastniť sa súťaží, hrať hry alebo sa stať súčasťou sociálnych sietí. Niektoré štítky sú dokonca jedinečne variabilné alebo individuálne prispôsobené. 


Stručne povedané, štítky sa stali nepostrádateľnou súčasťou každodenného moderného života v tej či onej podobe.  Nie je div, že štítky všetkého druhu sú jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov v tlačiarenskom priemysle. Spoločne s flexibilným balením dosahujú už po dobu najmenej 30 rokov priemerný ročný rast v celosvetovom meradle o 4 % až 6 % (súčasný rast  sa odhaduje na 4,7 %) a takmer vždy dosahujú vyšší rast než HDP. Na globálnej úrovni štítky vyrába vysoko špecializovaný sektor tlačiarenského priemyslu, ktorý v súčasnej dobe vytvára obrat viac než 60 miliárd dolárov. 

Výhody tlače štítkov

Výhody tlače štítkov

Digitálne tlačové stroje na tlač štítkov

Sektor tlače štítkov sa rozrástol do také miery, že každoročná inštalácia digitálnych tlačových strojov na tlač štítkov sa v súčasnej dobe približuje k 30 % všetkých inštalácií tlačových strojov na tlač na úzke kotúče médií na celom svete, pričom na konci roku 2015 bolo na celom svete inštalovaných viac než 3 000 digitálnych tlačových strojov na tlač štítkov. 


Pri pohľade do budúcnosti sa predpokladá, že do roku 2020 budú inštalácie digitálnych tlačových strojov na tlač štítkov tvoriť takmer 40 % alebo viac zo všetkých ročných inštalácií tlačových strojov na tlač na úzke kotúče médií. 

V tejto súvislosti sa celková hodnota realizovaných úloh digitálnej tlače štítkov v súčasnej dobe považuje za oveľa vyššiu, než predstavujú samotné náklady na tlač. Odhaduje sa, že hoci v súčasnosti digitálna tlač štítkov predstavuje iba približne 3 % až 5 % zo všetkých úloh tlače samolepiacich štítkov, pokiaľ ide o objem, tvorí približne 15 % až 18 % alebo aj viac zo všetkých tlačových úloh, pokiaľ ide o hodnotu. 


K mnohým výhodám tohto rastúceho sektora patrí:


Bezproblémový pracovný postup  

Bezproblémový pracovný postup sa stal jedným z najdôležitejších prvkov úspešnej digitálnej produkcie štítkov. Poskytuje základ pre minimalizáciu chýb a administratívy, skracuje doby odozvy a poskytuje priebežne aktualizované informácie pre výrobu a od zákazníkov. Skracuje tiež doby realizácie. 


Nákladová efektívnosť 

V porovnaní s konvenčnou tlačou štítkov digitálny proces nepoužíva tlačiarenské dosky ani nezahŕňa žiadne materiály, chemikálie, procesy alebo časové požiadavky na výrobu týchto dosiek, čím šetrí vaše peniaze. 


Produkčné výhody 

Pre vlastníka značky môže byť možnosť obmedziť alebo odstrániť skladovanie štítkov, skrátiť dobu do uvedenia na trh a zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca presvedčivým dôvodom prechodu na digitálnu produkciu štítkov. Veľký význam má tiež možnosť presne načasovanej produkcie, nízkonákladová kontrolná tlač a skúšobný marketing štítkov. 


Marketingové príležitosti 

Nová pridaná hodnota a marketingové príležitosti pre majiteľov značiek, firmy naozaj takmer všetkých veľkostí, sa stali skutočným stredom záujmu používateľov štítkov v dnešnom stále konkurenčnejšom prostredí. Existuje mnoho príkladov, kedy riešenia digitálnej tlače umožnili jednoducho vytvárať rôzne verzie alebo varianty, obrázky s variabilným vzhľadom, individuálne prispôsobené štítky, hromadné úpravy, nové propagačné príležitosti a dokonca štítky pre regionálne, sezónne alebo špeciálne udalosti. Výrobcom digitálnych štítkov tieto marketingové príležitosti ponúkajú potenciál na pridanie hodnoty a zvýšenie ziskovosti. 


Životné prostredie a udržateľnosť  

Niet pochýb o tom, že sa životné prostredie a udržateľnosť stali dôležitou problematikou. Digitálna tlač tým, že produkuje presné množstvá produktov bez určitého percenta navyše, obmedzuje plytvanie. Na rozdiel od iných tlačových procesov tiež nepoužíva žiadne chemikálie, vodu ani materiály na výrobu dosiek. 


Zabezpečenie značky 

Relatívne nová, ale neustále rastúca oblasť digitálneho designu a tlače s najnovšími softvérovými riešeniami umožňuje začleniť pozadie návrhov zabezpečenia a špeciálne funkcie, variabilné obrázky, mikrotext, funkcie ochrany proti kopírovaniu a veľa ďalšieho. 


Sledovanie a dohľadateľnosť 

Skutočnosť, že digitálne štítky možno tlačiť individuálne, umožňuje tlačiarňam produkovať postupne číslované štítky alebo štítky s kódmi, vytvárať skryté kódy zodpovedajúce viditeľným kódom a poskytovať meniace sa kódy, ktoré sa dajú používať s technológiou smartphonov. To všetko ponúka nové možnosti pre riešenia štítkov určených na sledovanie a dohľadávanie.

Prečo digitálna tlač štítkov vytvára nové príležitosti na podnikanie

Prečo digitálna tlač štítkov vytvára nové príležitosti na podnikanie

Nové príležitosti

Digitálna tlač štítkov prináša tiež ďalšie možnosti využívania pre konvenčné tlačiarenské stroje firiem vyrábajúcich vysekávané štítky zvláštnych tvarov, a súčasne vytvára nové príležitosti na trhoch návlekových a flexibilných obalov vyrábaných v menších sériách a zo špeciálnych nevystužených fólií. Približne 14 % firiem, ktoré vyrábajú vysekávané štítky zvláštnych tvarov a investovali do digitálnych tlačiarenských strojov, teraz tiež produkuje ziskové malosériové flexibilné obaly z materiálov dodávaných v stredne širokých až úzkych kotúčoch, napríklad vankúšiky, vrecká, trubičky, viečka, prebaly, vrecia a ďalšie flexibilné obaly, pre zákazníkov, ktorí začínali s odberom samotných štítkov.

Tlač štítkov

Tlač štítkov

Technológia budúcnosti sa stretáva s výhodami súčasnosti

Spoločnosť Konica Minolta ponúka jednoducho použiteľný súbor kvalitného softvéru a hardvéru, ktorý vám umožní využívať všetky výhody novej digitálnej technológie bez akýchkoľvek potenciálne negatívnych dopadov prechodu.


Je navrhnutá tak, aby vám poskytla technológiu budúcnosti, bez toho, aby ste museli obetovať výhody súčasnosti.

Hardvér
hardware icon
Prejdite bez problémov z analógovej na digitálnu tlač

Posledné prieskumy v odbore naznačujú, že najvýznamnejšími „boľavými miestami“ podnikania firiem, ktoré vyrábajú vysekávané štítky zvláštnych tvarov, sú kratšie dodacie lehoty a nájdenie kvalifikovanej obsluhy tlačiarenských strojov. Pokiaľ teda hľadáte komplexné riešenie, ktoré sa vysporiada s oboma týmito narastajúcimi problémami súčasne, a umožní tak vašej spoločnosti plynule prejsť od konvenčnej k digitálnej produkcii štítkov, ktorá vám sprístupní obrovské nové digitálne trhy a vytvorí malé dávky vysokokvalitných štítkov a nálepiek s rýchlosťou a flexibilitou, o ktorých si budú vaši zákazníci rozprávať, potom je pre vás zariadenie AccurioLabel 190 tým správnym tlačovým strojom.

Softvér
software icon
Venujte sa tlači. Starosti prenechajte nám.

AccurioPro Label Impose je vďaka svojmu pracovnému postupu založenému na súboroch PDF a bohatému súboru funkcií skutočne pôsobivým nástrojom. Tento softvér umožňuje obsluhe zvládnuť rozsiahly rad úloh predtlačovej prípravy z jedinej riadiacej stanice. Dá sa bez problémov používať s naším zariadením AccurioLabel 190 a predstavuje dokonalý doplnok pre tlačové stroje spoločnosti Konica Minolta určené na tlač štítkov. Ide o chýbajúci prvok skladačky digitálnej tlače štítkov, pretože iný softvér na digitálnu tlač štítkov už nebudete potrebovať.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Všetky funkcie, ktoré potrebujete (a jedna alebo dve navyše)

Výkonná kombinácia softvérových a hardvérových riešení spoločnosti Konica Minolta bola vytvorená s ohľadom na jeden cieľ: umožniť vašej spoločnosti bezproblémový prechod od analógového k digitálnemu spracovaniu, a nájsť tak pevné miesto pre vašu tlačiarsku firmu v prostredí návrhu štítkov budúcnosti s výrazne rastúcimi ziskami a maximálne využiť výhody a pridanú hodnotu digitálnych technológií. 


Naše funkcie vám umožnia ponúkať klientom individuálne prispôsobenie, znížiť prevádzkové náklady, zjednodušiť prevádzku a pripraviť vlastnú bezproblémovú a prispôsobenú verziu prechodu na digitálne technológie. Môžete ponúkať tlač v menších nákladoch, flexibilné doby dodania a oveľa viac. Zároveň budú dôveryhodné analógové tlačové stroje vďaka našej kombinácii produktov naďalej plne využívané. Stručne povedané, naše funkcie vám umožnia využívať všetky výhody novej technológie a súčasne zaistiť, aby vaše aktuálne analógové vybavenie zostalo ziskové aj po prechode. O aké funkcie teda ide? Medzi výhody, ktoré vašej spoločnosti prináša naša kombinácia produktov pre digitálnu tlač štítkov, patrí:

   

   

Ikona funkcie kvality

Farby sú spracovávané pri rozlíšení 1 200 dpi x 8 bitov s 256 gradáciami vyjadrenými v 1 pixeli

Ikona tlače

Technológia riadenia hustoty obrazu

Vstup papiera

Nevyžaduje žiadnu predbežnú povrchovú úpravu médií

Ikona funkcie dotyku

Pri dodržaní pokynov na obrazovke je obsluha intuitívna – nie je potrebné rozsiahle zaškolenie používateľov

Speed feature icon

Rýchlosť 18,9 m, 13,5 m a 9,45 m za minútu je možné zvoliť tak, aby zodpovedala použitému médiu.

Ikona funkcií

Tonerová technológia Simitri® HD E

Speed feature icon

Farby sú spracovávané pri rozlíšení 1 200 dpi x 8 bitov s 256 gradáciami vyjadrenými v 1 pixeli

ikona funkcie prispôsobenia

Trojrozmerná hybridná štruktúra, ktorá zahŕňa funkčné polyméry, ponúka vysoký výkon pre všetky typy médií

Požiadajte o živé demo s našimi odborníkmi!

Jeden z našich technických expertov Vám ukáže všetky výhody technológie tlače etikiet

Rezervujte si živé demo teraz

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Prečo sa s nami neporozprávate o tom, ako by mohla tlač štítkov prospieť vášmu podnikaniu? Vyplňte nižšie uvedený formulár a jeden z našich odborníkov vás kontaktuje.