Nastavenie tlače pre budúcnosť

Či už prevádzkujete vlastnú tlačiarenskú firmu alebo riadite interné tlačové pracovisko, ako poskytovateľ tlačových služieb si budete veľmi dobre vedomí, že iba inteligentné nastavenie tlače a zefektivnenie predtlačovej fázy vám umožní vytvárať a dodávať bezchybné tlačové produkty vo veľmi krátkych termínoch.

Pripravte sa: nastavte tlačový stroj pre budúcnosť


Profesionálne prípravné funkcie sú základom dobre premysleného nastavenia tlače. Dostupné možnosti prípravy vám umožnia flexibilne reagovať na zmeny na poslednú chvíľu, ktoré zákazníci tak často vyžadujú, zvýšiť efektivitu a jedoduchšie optimalizovať služby.

Softvér na prípravu tlače ponúka obrovské technické výhody a jeho zásluhou sa môžete spoľahnúť na to, že tlačový stroj bude riadne nastavený na tlač. Práce na príprave tlače, ktorá je základom úspešnej produkcie, od nastavenia tlačového stroja až po okamih, kedy klient písomne potvrdí, že je všetko v poriadku, sa môžu opakovať a môžu byť zbytočne časovo náročné.


Profesionálny prípravný softvér vám umožní vykonávať zmeny v nastaveniach tlačových úloh na poslednú chvíľu až do okamihu tesne pred odoslaním úlohy do produkcie. So správnou prípravnou aplikáciou nie je problém tesne pred tlačou vložiť listy so záložkami, odstrániť stránky alebo pridať podrobnejšie informácie pre spracovanie zložitých úloh, ako sú dokončovanie pri vytváraní brožúr, vyraďovanie stránok, rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu na účely výberu tlačiarne alebo orezové značky, prípadne tiež skombinovať rôzne typy dokumentov, vytvoriť rozloženie atď. Zásluhou náhľadu v reálnom čase okamžite uvidíte všetky zmeny vykonané v úlohe.


Tým ušetríte drahocenný čas, pretože už nebude potrebné zabezpečovať vzorové výtlačky, a budete sa môcť profesionálne vysporiadať so zmenami na poslednú chvíľu, ktoré zákazníci v zákazkách tak často robia, vrátane zmien týkajúcich sa veľkosti stránky, počtu strán alebo nastavenia dokončovania, ako je brožúra, väzba alebo zošívanie. Koncoví zákazníci získajú zasa výhodu konkurencieschopnejších cien, ktoré im budete môcť ponúknuť.

Pripravte sa

Pripravte sa

Takže čo presne znamená „pripraviť“ tlač a ako môže byť príprava tlače pre vašu spoločnosť prospešná?

Profesionálne prípravné funkcie vám zvýšia efektivitu a umožnia flexibilne reagovať na akékoľvek zmeny na poslednú chvíľu, ktoré môžu zákazníci požadovať. Pomôžu vám a vašim zamestnancom zefektívniť prípravu tlače, takže už nebudete musieť strácať čas opakujúcimi sa úkonmi vyžadovanými pre nastavenie tlačových úloh, budete môcť efektívne nastaviť tlačovú produkciu a znížiť náklady rozdelením úloh na farebné a čiernobiele.

Hardvér
hardware icon
Efektivita a flexibilita vďaka vysokorýchlostným farebným produkčným zariadeniam

AccurioPress. Naše vysokorýchlostné digitálne tlačové stroje vďaka mimoriadne vysokým rýchlostiam, jednoduchej obsluhe a výkonnému inline dokončovaniu zvyšujú latku digitálnej produktivity tým, že šetria čas a náklady na pracovnú silu (a tiež priestor v produkčnej miestnosti).

Softvér
software icon
Poskytnite tlačovému pracovisku flexibilitu, ktorú skutočne potrebuje

Systém AccurioPro Flux Essential je optimalizovaný na použitie v oddeleniach CRD a na interných tlačových pracoviskách verejných organizácií, univerzít a korporácií a poskytuje funkcie potrebné na minimalizáciu vašich nákladov a maximalizáciu návratnosti investícií. Pre zaistenie profesionálnych úprav úloh sú zahrnuté výkonné prípravné funkcie. Neskoršia úprava úloh zvyšuje flexibilitu tlačového pracoviska, zatiaľ čo funkcia na vyraďovanie stránok zjednodušuje a urýchľuje zdĺhavú úlohu usporiadania niekoľkých strán na jednom liste.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Zistite, čím pre vás môže byť príprava tlače prospešná

Profesionálny softvér na prípravu tlače vám umožní zvýšiť celkovú flexibilitu, efektívnosť a konkurencieschopnosť. Šablóny na vyradenie strán zbavia pracovníkov opakovaného zadávania podobných alebo rovnakých nastavení pre každú novú úlohu, zatiaľ čo funkcia rozdelenia tlače na farebnú a čiernobielu zvýši rýchlosť produkcie a zaistí nákladovo efektívne vyhotovenie zmiešaných farebných a čiernobielych úloh.


Profesionálne funkcie na prípravu tlače sú pre vás zásadné, pretože umožňujú flexibilne reagovať na zmeny na poslednú chvíľu, ktoré zákazníci často vyžadujú. Tieto funkcie zvyšujú efektivitu a pomáhajú optimalizovať služby, zatiaľ čo možnosti pre neskoršie úpravy úloh umožňujú rýchlo a jednoducho vykonávať zmeny tlačových úloh na poslednú chvíľu, takže vždy dokážete flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. Môžete si byť istí, že v rozsiahlom portfóliu aplikácií spoločnosti Konica Minolta nájdete prípravnú softvérovú aplikáciu, ktorá bude dokonale vhodná na vaše účely.  


Medzi výhody, ktoré vaša spoločnosť získa z používania tohto softvéru, patrí:

   

   

Ikona tlače

Nie je problém tesne pred tlačou vložiť listy so záložkami, odstrániť stránky alebo pridať podrobnejšie informácie pre spracovanie zložitých úloh, ako je dokončovanie pri vytváraní brožúr, vyraďovanie strán, rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu na účely výberu tlačiarne alebo orezové značky.

Ikona produktivity

Softvér vám umožní riadiť tlačovú produkciu najefektívnejším a najlacnejším spôsobom tak, aby sa na produkcii príslušnej úlohy vždy použilo najvhodnejšie výstupné zariadenie. Rozdelenie úloh na samostatnú farebnú tlač a samostatnú čiernobielu tlač často predstavuje nákladovo najefektívnejší prístup.

Ikona produktivity

Zvýšte celkovú flexibilitu, efektívnosť a konkurencieschopnosť.

Funkcia mobilného pripojenia

Profesionálne softvérové aplikácie vám umožnia vyhovieť požiadavkám zákazníkov na vykonanie neskorších zmien. Budete tak môcť reagovať s najväčšou flexibilitou a budete schopní zvládnuť aj tie najprísnejšie časové limity pre termíny dodania.

Ikona funkcií

Zásluhou náhľadu v reálnom čase okamžite uvidíte všetky zmeny vykonané v úlohe. Tým ušetríte drahocenný čas, pretože už nebude nutné zabezpečovať vzorové výtlačky.

Použitie

Šablóny na vyradenie strán zbavia zamestnancov opakovaného zadávania rovnakých alebo podobných nastavení pre každú novú úlohu.

Speed feature icon

Už nebudete musieť strácať čas prípravou tlače, tými opakujúcimi sa úkonmi nastavenia, ktoré si tlačové úlohy podobnej povahy tak často vyžadujú. Ručné vykonávanie tejto práce je časovo náročné, nevýhodné a zbytočne nákladné, pretože si vyžaduje viac zamestnancov.

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Vysoká produktivita, ktorá posilní ziskovosť vašej tlače

Myslíte si, že systém Pripravte sa by sa vašej spoločnosti hodil? Ak sa chcete porozprávať o tom, ako by mohli naše softvérové ​​a hardvérové ​​riešenia napĺňať vaše potreby, obráťte sa na niektorého z našich špecialistov.