Publikovanie premenných dát

Zamerajte sa na záujmy svojich zákazníkov, a to jednotlivo

Rozvíjajte svoje podnikanie a zaistite si lojalitu zákazníkov


Ako poskytovateľ tlačových služieb musíte neustále rozvíjať svoje podnikanie a zaisťovať si lojalitu zákazníkov. Ako sa v dobe, keď sú tlačové služby ľahko dostupné a porovnatelnejšie než kedykoľvek predtým, odlišujete na trhu tlačených dokumentov? A ako si udržiavate zákazníkov?

Čo je publikovanie premenných dát?

Publikovanie alebo tlač premenných dát alebo VDP je nesmierne cenným riešením pre komerčné tlačové a grafické spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na profesionálny vzhľad a dojem hotových produktov a výhody vytvárajúce zisk, ktoré môžu priniesť do svojho podnikania.


Rýchle plánovanie a vykonávanie tlačových úloh

Zákaznícke dáta je možné jednoducho integrovať s návrhom dokumentu bez nutnosti skriptovania alebo programovania. Do hromadnej korešpondencie alebo inej objemnej tlačovej úlohy možno rýchlo a jednoducho začleniť veľmi rozmanité dáta, vrátane textu, grafov, farieb s priemyselnými štandardnými čiarovými kódmi a individuálne prispôsobenými obrázkami.


Riešenia publikovania premenných dát spoločnosti Konica Minolta personalizujú marketingové dokumenzy pomocou šikovných šablón a príručiek na vytváranie letákov, emailov, certifikátov a ocenení a poskytujú podrobné pokyny na úpravu šablón pomocou informácií z databázy z Excelu.


Intuitívne riešenia, ktoré vám ušetria čas a peniaze

Riešenia publikovania premenných dát od spoločnosti Konica Minolta, ktoré využívajú najnovšie technológie, môžu inteligentne čítať dáta a automaticky rozhodovať, či sa marketingové materiály dajú odoslať e-mailom namiesto poštou, čím spoločnostiam ušetria čas a peniaze. Ak sa zaujímate o to, ako by naše dômyselné riešenia publikovania premenných dát mohli vyhovieť veľmi špecifickým potrebám vašej spoločnosti, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás a jeden z našich špecialistov sa s vami spojí.

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Štyri kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania

Štyri kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania

Pripravte sa na novú obchodnú príležitosť

Program DIGITAL1234 vám ponúka štyri jednoduché kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania. Program rozvoja podnikania od spoločnosti Konica Minolta bol navrhnutý tak, aby umožnil prosperovať firmám poskytovateľov tlače.


Využíva prístup založený na príležitostiach, ktorý zákazníkom v štyroch praktických krokoch ukazuje, ako identifikovať, posudzovať, zdôvodňovať a implementovať nové obchodné príležitosti. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste získali všetky tieto cenné informácie, je jednorazovo sa zaregistrovať, a to bez akýchkoľvek záväzkov alebo výdavkov.


Štyri kroky k vybudovaniu firmy:


IDENTIFIKÁCIA: Prečo je pre finančne spoľahlivé podnikanie rozumné zvážiť špecifickú príležitosť pre rast vašej firmy? Ponúkame veľké množstvo dokumentov White Paper zaoberajúcich sa širokým radom tém, ako je tlač prostredníctvom webu, tlač premenných dát, automatizácia pracovných postupov, inline dokončovanie a publikovanie kníh.


POSÚDENIE: Ako táto obchodná príležitosť zapadá do existujúcej prevádzkovej štruktúry? Naše príručky pre posudzovanie, vypracované nezávislými odborníkmi z odboru, vám pomôžu z praktického hľadiska posúdiť, či je vaša firma pripravená na konkrétnu novú obchodnú príležitosť, napríklad tlač prostredníctvom webu.


ZDÔVODNENIE: Ako iní poskytovatelia tlače profitujú z konkrétnej novej obchodnej príležitosti? Prečítajte si prípadové štúdie, ako iní zákazníci, ktorí sa vám podobajú, profitujú z obchodných príležitostí v rôznych oblastiach. Potom si môžete sami zdôvodniť, či je príslušná investícia prínosná.


IMPLEMENTÁCIA: Chcete zaistiť úspešnú implementáciu a súčasne sa vyhnúť nástrahám, ktoré môžu viesť ku sklamaniu? Podrobný sprievodca implementáciou vypracovaný nezávislým odborníkom z odboru vám umožní uviesť novú obchodnú príležitosť do praxe vo vašej spoločnosti. Vzhľadom na to, že implementácia novej obchodnej príležitosti môže byť zložitou záležitosťou, ponúkame samozrejme tiež praktickú podporu v priebehu implementačnej fázy.


Digital 1234 logo


Podpora podnikania prostredníctvom publikovania premenných dát


Ako môžete profitovať z individuálne prispôsobeného marketingu

Súčasný nadbytok informácií ešte viac zvýšil dôležitosť individuálne prispôsobenej komunikácie. Listy alebo marketingové správy, ktoré sú prispôsobené potrebám príjemcu, majú oveľa väčšiu nádej, že si ich príjemca prečíta. Vďaka tomu sú správy efektívnejšie, zvyšujú mieru odozvy a posilňujú vzťahy so zákazníkmi.


Publikovanie premenných dát je technológia, ktorá umožňuje realizovať individuálne prispôsobený marketing a je ekonomicky vykonateľná. Vytváraním individuálne prispôsobených dokumentov v jedinom tlačovom cykle pridáva publikovanie premenných dát významnú hodnotu digitálne tlačenej stránke. Rozšírením portfólia o túto službu môžete širokému radu zákazníkov poskytnúť vysokoefektívnu bránu do sveta individuálne prispôsobenej komunikácie. A pre vás publikovanie premenných dát predstavuje prostriedok na vytváranie väčšieho objemu zákaziek s vyššími ziskovými maržami.


Výhody, ktoré vašim zákazníkom poskytne publikovanie premenných dát:

  • Efektivnejšie správy prostredníctvom individuálne prispôsobeného marketingu
  • Zvýšená miera odozvy
  • Silnejšie vzťahy so zákazníkmi
  • Efektívny marketing využívajúci rôzne médiá
  • Pridaná hodnota k digitálnej stránke


Prínos publikovania premenných dát pre vás:

  • Širšie portfólio služieb
  • Vyššie zisky
  • Zvýšenie opakujúcich sa výnosov
  • Generovanie vyšších ziskov ako pri statickom obsahu


Prečo ešte dlhšie čakať s pridaním hodnoty k digitálne tlačenej stránke? Publikovanie premenných dát transformuje marketingové dáta na ďalšie príjmy.


Ak sa domnievate, že môžete využiť niektoré rady, ako zaistiť rast publikovania premenných dát pomocou programu Digital1234, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie so zástupcom spoločnosti Konica Minolta, ktorý vás osobne oboznámi so sprievodcom celou implementáciou.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Domnievate sa, že by publikovanie premenných dát mohlo byť správnou cestou pre vašu spoločnosť?

Ak máte záujem získať informácie, ako môžu naše softvérové a hardvérové riešenia vyhovieť vašim potrebám ohľadne publikovania premenných dát, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás a jeden z našich špecialistov sa s vami spojí.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Myslíte si, že publikovanie premenných dát sa môže vašej spoločnosti hodiť?

Ak sa chcete porozprávať o tom, ako by mohli naše softvérové ​​a hardvérové ​​riešenia spĺňať vaše potreby týakajúce sa publikovania premenných dát, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás a skontaktujte sa s jedným z našich špecialistov!

Potrebné pre priradenie príslušného obchodného zástupcu.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel. Plné znenie našich Zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.
Mám záujem aj o ďalšie novinky zo sveta Konica Minolta:
Príležitostne zasielané informácie budú o aktuálnych produktoch a službách spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktoré sa týkajú Vašich osobných záujmov. Údaje budú spracované v súlade s Podmienkami používania.

Polia označené * sú povinné!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings