Budúcnosť tlače: riešenie WEB 2 PRINT

Prečo riešenie Web 2 Print ponúka všetky online tlačové riešenia, ktoré kedy budete potrebovať

Online riešenie a riešenie elektronickej tlače, ktoré budú vaši zákazníci používať


Internetové a elektronické obchodovanie sa stalo nevyhnutnou súčasťou každodenného života a rýchlo sa rozvíja do kanálov používaných pre prevažnú väčšinu obchodných transakcií.

Pokiaľ si komerčné tlačiarne z radu malých a stredne veľkých firiem chcú v budúcnosti udržať konkurencieschopnosť, budú musieť pre komunikáciu a predaj produktov a služieb ponúkať riešenia Web 2 Print (W2P), vrátane vzdialeného publikovania, online tlače a tlače e-business. Vaši zákazníci už budú oboznámení so systémami tlače prostredníctvom webu a s webovými systémami a budú zvyknutí bežne nakupovať produkty, ako sú knihy, kancelársky materiál, papierenský tovar a blahoželania, a služby, vrátane cestovania, uloženia dát a cloudových výpočtových prostriedkov.


Z tohto dôvodu je pre vás ako poskytovateľa tlačových služieb riešenie Web 2 Print zásadne dôležité. Umožní vám odlíšiť vaše služby od konkurenčných spoločností, znížiť režijné náklady, zvýšiť efektivitu a ešte oveľa viac.Čo mi ako tlačiarni môže riešenie Web 2 Print ponúknuť? 

Riešenie Web 2 Print ponúka rozsiahly rad potenciálnych výhod pre tlačové prostredia, napríklad:


 • Môže poskytnúť úsporu času a nákladov pre marketingové oddelenia zákazníkov.
 • Môže pomôcť zamestnancom zákazníka s účtovaním tlačených materiálov.
 • Umožňuje nepretržitý prístup zákazníkov k objednávkam.
 • Poskytuje prehľad o procesoch objednávok za účelom zníženia množstva otázok smerujúcich na služby zákazníkom.
 • Pomáha zamestnancom zákazníka s účtovaním tlačených materiálov.
 • Vytvorí online obchod so všetkými vašimi produktmi a službami, ktorý zvýši objem predaja.
 • Umožňuje vám ponúkať možnosti online platby, a tým zlepšiť peňažný tok.
 • Automatizuje procesy objednávok, platieb a účtovania.

Tlač cez web

Tlač cez web

Prečo je teda tlač cez web taký dôležitý?

Riešenie Web 2 Print sa rýchlo stáva základnou súčasťou stratégií digitálnych tlačiarní, a to nielen z hľadiska prístupu, ale tiež pokiaľ ide o predaj, marketing a návrhy. Možnosti, ktoré ponúka, sú tiež dôležitými nástrojmi na prekonanie spoločného bremena výrazného navyšovania administratívy, s ktorým súvisia veľké objemy úloh s nízkym počtom výtlačkov a nízkymi nákladmi. Väčšina administratívnych procesov a konvenčných manažérskych informačných systémov používaných poskytovateľmi tlače je vhodná na ofsetovú produkciu a reaguje na dopyt digitálneho tlačového prostredia.

Hardvér
hardware icon
Presaďte sa v online prostredí tlače cez web

Rad AccurioPress vysokorýchlostných farebných produkčných tlačiarní vďaka bleskovým rýchlostiam, jednoduchému ovládaniu a výkonnému inline dokončovaniu zvyšuje latku digitálnej produktivity – šetrí čas, náklady na pracovnú silu a priestor v produkčnej miestnosti.

Softvér
software icon
Softvér, ktorý potrebujete, aby web pracoval pre vás

Hľadáte spôsob, akým sa naplno pustiť do inštalácie riešení Web 2 Print? Musíte samozrejme začať tým pravým softvérom. AccurioPro Flux Ultimate je sofistikovaná aplikácia typu Web 2 Print, ktorá umožňuje poskytovateľom tlačových služieb, interným tlačovým pracoviskám, verejným orgánom a vzdelávaciemu sektoru ponúkať zabezpečené online odosielanie tlačových úloh založené na lístkoch úloh. Koncoví používatelia potom môžu túto pohodlnú službu využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Budúcnosť tlače: riešenie WEB 2 PRINT

Budúcnosť tlače: riešenie WEB 2 PRINT

Tlač cez web už nie je doplnkovou možnosťou, ide o riešenie, ktoré poskytovatelia tlačových služieb jednoducho musia ponúkať.

Riešenie Web 2 Print umožňuje zákazníkom pohodlne objednávať a odosielať tlačové úlohy online a zobrazovať ich náhľad. Dokumenty pripravené na tlač je možné poskytovať v katalógoch, pričom v ponuke na objednanie môžu byť aj netlačové produkty. Aplikácia skontroluje, či ide o tlačiteľné súbory, či majú obrázky poskytnuté zákazníkom správne rozlíšenie, či je vložené písmo a či je zahrnutá priehľadnosť. Väčšina aplikácií na tlač cez web umožňuje klientom prispôsobiť vopred navrhnuté šablóny a odoslať svoj vlastný obsah pre automatizovanú tlačovú produkciu.

Čo je tlač cez web a prečo ho potrebujete?

Koncové riešenie

Tlač cez web je komplexné riešenie na obstarávanie a správu tlače.

Efektívny

Tlač cez web a digitálne obchody sú verziou elektronického obchodovania v tlačiarenskom sektore, ktorá využíva internet na efektívnejšiu a hospodárnejšiu tlač.

Rýchly a jednoduchý

Poskytuje zákazníkom rýchly a jednoduchý nástroj na výpočet cien.

Nezávislý od polohy

Riešenia Web 2 Print umožňujú komukoľvek zabezpečiť si tlačové riešenia z počítača bez ohľadu na to, kde sa nachádza, schváliť dokumenty PDF a okamžite ich všetky odoslať do tlačiarne.

Optimalizácia

Riešenie je optimalizované pre poskytovateľov tlače B2B a internú tlač.

How does AccurioPro Flux help you?

Accurio Pro Flux - the automated print flow solution

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Vysoká produktivita pre zvýšenie ziskovosti tlače

Vysoká produktivita pre zvýšenie ziskovosti tlače

Uspokojte narastajúce požiadavky digitálnych výziev novej generácie

Rad AccurioPrint digitálnych systémov je navrhnutý tak, aby uspokojil narastajúce požiadavky digitálnych výziev novej generácie. Tieto systémy sú starostlivo navrhnuté pre poskytovateľov tlačových služieb a tlačových profesionálov a ponúkajú vynikajúcu reprodukciu farieb a stabilitu sútlače, rovnako ako vytváranie digitalizovaných súborov z tlačených kópií, a to efektívne a spoľahlivo.


Prečo je potrebné, aby súbor vašich tlačových zručností zahŕňal tlač cez web?

Trend smerujúci k online a cloudovým výpočtovým prostriedkom bude mať skôr či neskôr dopad na nás všetkých, pretože stále viac zákazníkov prechádza do online prostredia a očakáva, že vaša firma bude ponúkať webové služby.


Objem elektronického obchodovania rastie v priebehu posledných dvoch desaťročí na celom svete exponenciálnou rýchlosťou. Zatiaľ čo v roku 1995 predstavoval počet používateľov siete len 0,4 %, do roku 2012 došlo k jeho závratnému zvýšeniu na 34,8 % a ďalej pokračoval v prudkom raste. Na najvyspelejšom trhu, ktorým sú USA, narastal tento počet do roku 2015 stálou rýchlosťou 8 % za rok. V roku 2015 ho predstihla Čína, pokiaľ ide o objem, pričom do roku 2020 svoj objem online obchodovania strojnásobí.


Potenciálne prínosy tohto rastového trendu pre tlačiarsky priemysel vo forme riešení Web 2 Print sú obrovské. Riešenie Web 2 Print umožňuje poskytovateľom tlačových služieb rozšíriť rozsah tlačových produktov a ponúkať kreatívne online riešenie poskytujúce služby, ako je vzdialené publikovanie počas celého dňa, a zefektívniť spracovanie úloh.

Enabling business through workflow automation

Enabling business through workflow automation

Ako môže vaše interné tlačové pracovisko dosahovať zisk

V súčasných sieťových podnikových prostrediach je množstvo interných procesov už založených na webe. Prečo by teda nemala byť aj interná tlač založená na webe?


Tlač cez web (W2P) ponúka interným tlačovým pracoviskám skvelú príležitosť na zvýšenie efektivity, pohodlia a rýchlosti, s ktorou je možné zadávať a realizovať tlačové objednávky. Riešenie W2P umožňuje kedykoľvek zadávať tlačové objednávky, pretože tlačové pracovisko je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho riešenie W2P umožňuje dosahovať významné úspory, ako v rámci celej spoločnosti, tak na tlačovom pracovisku. Vzhľadom na to, že interné tlačové pracoviská sú väčšinou prevádzkované ako ziskové strediská, ekonomické výhody riešenia W2P sú obzvlášť dôležité.


Výhody vyplývajúce pre vašu firmu z použitia riešenia W2P na tlačovom pracovisku:

 • Nepretržitá prevádzka tlačového oddelenia 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Úspora času a peňazí
 • Efektívnejšie procesy objednávok
 • Rozšírenie služieb na interných zákazníkov
 • Funkcia na sledovanie objednávok
 • Vyšší stupeň automatizácie


Prínos riešenia W2P pre interné tlačové pracovisko:

 • Zníženie nákladov
 • Zvýšenie ziskov
 • Zvýšenie produktivity
 • Zjednodušenie procesov objednávok
 • Jednoduché opakované objednávanie tlačových úloh
 • Lepšie vzťahy s internými zákazníkmi
 • Zníženie počtu časovo náročného dopytu


Jednou z najväčších výhod, ktoré prináša riešenie W2P na interné tlačové pracovisko, je samoobslužná prevádzka s nižšími nákladmi. Môžete si dovoliť nechať si ujsť túto technológiu?

Štyri kroky k vybudovaniu firmy:

Štyri kroky k vybudovaniu firmy:

Pripravte sa na novú obchodnú príležitosť

IDENTIFIKÁCIA: Prečo je pre finančne spoľahlivé podnikanie rozumné zvážiť špecifickú príležitosť pre rast vašej firmy? Ponúkame veľké množstvo dokumentov White Paper zaoberajúcich sa širokým radom tém, ako je tlač prostredníctvom webu, tlač premenných dát, automatizácia pracovných postupov, inline dokončovanie a publikovanie kníh.


POSÚDENIE: Ako táto obchodná príležitosť zapadá do existujúcej prevádzkovej štruktúry? Naše príručky pre posudzovanie, vypracované nezávislými odborníkmi z odboru, vám pomôžu z praktického hľadiska posúdiť, či je vaša firma pripravená na konkrétnu novú obchodnú príležitosť, napríklad tlač prostredníctvom webu.


ZDÔVODNENIE: Ako iní poskytovatelia tlače profitujú z konkrétnej novej obchodnej príležitosti? Prečítajte si prípadové štúdie, ako iní zákazníci, ktorí sa vám podobajú, profitujú z obchodných príležitostí v rôznych oblastiach. Potom si môžete sami zdôvodniť, či je príslušná investícia prínosná.


IMPLEMENTÁCIA: Chcete zaistiť úspešnú implementáciu a súčasne sa vyhnúť nástrahám, ktoré môžu viesť ku sklamaniu? Podrobný sprievodca implementáciou vypracovaný nezávislým odborníkom z odboru vám umožní uviesť novú obchodnú príležitosť do praxe vo vašej spoločnosti. Vzhľadom na to, že implementácia novej obchodnej príležitosti môže byť zložitou záležitosťou, ponúkame samozrejme tiež praktickú podporu v priebehu implementačnej fázy.


Digital 1234 logo

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Ak sa domnievate, že môžete využiť niektoré rady, ako rozšíriť kapacitu riešení Web 2 Print pomocou programu Digital1234, kliknite na tlačidlo Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie so zástupcom spoločnosti Konica Minolta, ktorý vás osobne oboznámi so sprievodcom celou implementáciou.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Potrebné pre priradenie príslušného obchodného zástupcu.
Vami uvedené údaje slúžia výhradne iba na tento konkrétny účel. Plné znenie našich Zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.
Mám záujem aj o ďalšie novinky zo sveta Konica Minolta:
Príležitostne zasielané informácie budú o aktuálnych produktoch a službách spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktoré sa týkajú Vašich osobných záujmov. Údaje budú spracované v súlade s Podmienkami používania.

Polia označené * sú povinné!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings