Chcete zvýšiť svoju produktivitu? Automatizujte pracovný postup.

Vzhľadom na záplavu dát a papierových dokumentov, s ktorými sa firmy každý deň stretávajú, môže jednoducho dôjsť k ich ochromeniu. Vďaka technologickým skúsenostiam a odborným znalostiam spoločnosti Konica Minolta to nebude váš prípad.

Dodávajte požadovanú kvalitu


Ponúkame špičkové riešenia správy pracovných postupov a softvér na automatizáciu pracovných postupov, ktoré vám pomôžu kontrolovať, spracovávať, zdieľať a ukladať dôležité firemné dokumenty.

Systémy správy pracovných postupov pomáhajú definovať rôzne pracovné postupy pre rôzne typy úloh alebo procesov. Napríklad v tlačiarskej spoločnosti môže navrhnutý dokument automaticky smerovať od návrhára k pracovníkovi starajúcemu sa o stálych zákazníkov a potom do oddelenia predtlačovej prípravy.


Pripomeňte mi znova: Čo je „systém správy pracovných postupov“?

Systémy správy pracovných postupov automatizujú redundantné úlohy a zaisťujú zdôraznenie a následné sledovanie nedokončených úloh. Riadia tiež zavedené automatizované procesy tak, aby administratívne úlohy, ako je spracovanie objednávok, boli nadbytočné. Pracovný postup odráža závislosti vyžadované na dokončenie každej konkrétnej úlohy.


Automatizácia pracovných postupov môže zlepšiť kvalitu výstupu obmedzením ručnej manipulácie a ľudských chýb, rovnako ako zrýchlením vybavovania objednávok, takže môžete zvládnuť viac práce a zvýšiť príjmy. Po inštalácii systému správy pracovných postupov sa budete diviť, ako ste sa bez nej mohli zaobísť.


Prečo je pracovný postup taký dôležitý?

Pracovný postup je veľmi dôležitý pre dosiahnutie úspechu v súčasnom tlačiarenskom podnikaní, pretože dokáže zjednotiť rôzne tlačové technológie, ako sú ofsetové zariadenia, digitálne zariadenia na tlač na jednotlivé listy, zariadenia na tlač na kotúčový papier a širokoformátové zariadenia, ktoré si vyžadujú jedinečné procesy pracovného postupu na prípravu súborov, tlačovú produkciu a dokončovanie.  Tlačový pracovný postup sa skladá z postupnosti spojených krokov, ktoré majú pracovný prvok súvisiaci so strojovým vybavením, úsilím jednotlivca alebo skupinou zamestnancov, ako sú pracovníci, ktorí sa starajú o vybraných zákazníkov alebo obsluhujú tlačiarenské stroje. Prvok toku odkazuje na tlačovú úlohu, ktorá sa prenáša medzi jednotlivými krokmi v komplexnom výrobnom procese.


Animácia pracovného postupu

Pre určité funkcie a úlohy odstraňovania problémov je k dispozícii tiež animovaný návod pracovného postupu. Ten poskytuje vizuálnejšie pokyny na prevádzkové úkony a pomoc pri odstraňovaní problémov pre postupy, ako je napríklad odstránenie zaseknutého papiera alebo výmena tonera.


Integrovaný pracovný postup môže zabrániť kritickým situáciám a zaistiť efektívnejšie využívanie produkčnej kapacity. Pre poskytovateľov tlačových služieb predstavuje vylepšenie pracovného postupu najlepšiu cestu, ako sústrediť pozornosť a finančné prostriedky a podporiť lepšie obchodné výsledky. Znižuje náklady automatizácie procesov a počet ľudských zásahov, ktoré sa na týchto procesoch podieľajú. Vždy, keď sa niekto dotkne produktu, môže to potenciálne znamenať stratu času a zvýšenie nákladov, ale správa pracovných postupov zbaví vašich zamestnancov časovo náročných úloh a bežných úloh, ktoré sú náchylné na chyby.

Automatizácia pracovných postupov

Automatizácia pracovných postupov

Jediná platforma pracovných postupov, ktorú budete potrebovať

Pre zabezpečenie maximálnej efektivity a konkurencieschopnosti potrebujú veľké a stredne veľké tlačiarne a podobne aj podniky, ktoré tlačia dokumenty digitálne na internom pracovisku, integrovať tlačovú infraštruktúru a automatizovať pracovné postupy, kedykoľvek je to možné. Systém platformy pracovných postupov AccurioPro Connect od spoločnosti Konica Minolta umožňuje poskytovateľom tlačových služieb a pracovníkom interných tlačových pracovísk automatizovať predtlačové spracovanie dát pripojením a automatizáciou celého radu predtlačových procesov. 


Toto riešenie umožnilo digitalizácia, ktorá tiež umožňuje bezproblémovú integráciu ofsetových zariadení s digitálnymi tlačovými systémami. Zvýšená efektivita predtlačového spracovania dát, ktoré bolo predtým časovo náročné, prináša veľmi výrazné zvýšenie produktivity. Digitalizácia tiež podporuje automatizáciu, zvyšuje efektivitu pracovných postupov a umožňuje obmedziť plytvanie. To všetko je nevyhnutné na dosiahnutie zdravej úrovne ziskovosti.


Efektivita a flexibilita vďaka vysokorýchlostným farebným produkčným tlačiarňam

Naše vysokorýchlostné digitálne tlačové stroje vďaka mimoriadne vysokým rýchlostiam, jednoduchej obsluhe a výkonnému inline dokončovaniu zvyšujú latku digitálnej produktivity tým, že šetria čas a náklady na pracovnú silu, rovnako ako priestor v produkčnej miestnosti.


Vysoká produktivita pre zvýšenie ziskovosti tlače

Rad Accurio digitálnych systémov je navrhnutý tak, aby uspokojil zvyšujúce sa požiadavky digitálnych výziev novej generácie. Tieto systémy sú starostlivo navrhované pre poskytovateľov tlačových služieb a profesionálov v oblasti tlače a ponúkajú vynikajúcu reprodukciu farieb a stabilitu sútlače, rovnako ako schopnosť vytvárať digitalizované súbory z tlačených kópií, a to efektívne a spoľahlivo.


Vytvorte opakovane použiteľný obsah, ktorý potrebujete

Skladá sa veľa z vašich bežných tlačových úloh, napríklad príručiek, z rôznych súborov PDF z rôznych zdrojov, ako sú obal, pokyny, záručné podmienky a stránka s kontaktnými údajmi? A mení sa často ich obsah, napríklad pri opätovnom uvádzaní produktov na trh alebo pri zmene predpisov? Aktualizácia takýchto zložitých informácií je obyčajne komplikovaná a časovo náročná.


Práve tu môže pomôcť systém AccurioPro Compile, ktorý umožňuje vytvárať tlačové projekty, ktoré je možné používať opakovane, aj keď sa zmení obsah. Tieto tlačové projekty sú prepojené so zdrojovými dokumentmi uloženými v rôznych sieťových umiestneniach, takže sa vždy načíta a použije iba najnovšia verzia súboru. Ak na rovnakom tlačovom projekte pracuje niekoľko autorov, môžu v dôsledku toho udržiavať svoje obsahy nezávisle, pričom sa vytlačia iba aktuálne dokumenty, a to úplne bez akéhokoľvek ručného zásahu.

Animácia pracovného postupu

Animácia pracovného postupu

Prečo je vylepšenie pracovného postupu najlepšou cestou pre poskytovateľov tlačových služieb, pokiaľ ide o sústredenie pozornosti a finančných prostriedkov a tiež o podporu lepších obchodných výsledkov

V dnešnom stále zložitejšom tlačovom prostredí je automatizovaná správa pracovných postupov dôležitá pre zjednodušenie procesov, zníženie nákladov a skrátenie doby interakcie a dodania.


Z tohto dôvodu potrebujete softvér na správu pracovných postupov, ktorý dokáže:


  • Zabezpečiť plné využitie všetkých zariadení na zachovanie efektivity produkcie a konkurencieschopnosti
  • Zautomatizovať procesy spracovania úloh a predtlačovú prípravu tak, aby vaši zamestnanci nemuseli vykonávať opakujúce sa úkony
  • Optimalizovať postupy zadávania úloh, aby nedochádzalo ku zbytočným telefonickým otázkam zákazníkov
Hardvér
hardware icon
Vysoká produktivita pre zvýšenie ziskovosti tlače

Rad Accurio digitálnych systémov je navrhnutý tak, aby uspokojil zvyšujúce sa požiadavky digitálnych výziev novej generácie. Tieto systémy sú starostlivo navrhnuté pre poskytovateľov tlačových služieb a profesionálov v oblasti tlače a ponúkajú vynikajúcu reprodukciu farieb a stabilitu sútlače, rovnako ako schopnosť vytvárať digitalizované súbory z tlačených kópií, a to efektívne a spoľahlivo.

Softvér
software icon
Softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta

Preskúmajte nespočetné množstvo rôznych spôsobov, ktorými môžu softvérové produkty spoločnosti Konica Minolta zlepšiť prevádzku vašej firmy. Spoločnosť Konica Minolta vyrieši problémy vašej firmy, prispôsobí sa rôznym pracovným štýlom a ponúkne softvérové riešenia spĺňajúce potreby daného odvetvia. Tým, že spoločnosť Konica Minolta za všetkých okolností uprednostňuje potreby svojich zákazníkov, uspokojí softwarové požiadavky aj tých najnáročnejších globálnych organizácií. Pomocou tohto systému môžete udržať pod kontrolou náklady na všetky tlačové alebo kopírované výstupy, vytvárať pokročilé bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa citlivé dokumenty nedostali do nepovolaných rúk, a oveľa viac.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš skúsený a erudovaný odborný personál zodpovie všetky vaše prípadné otázky a ukáže vám, ako daný produkt používať. Naše služby fungujú vo váš prospech, v rámci systému podpory, ktorý bol navrhnutý tak, aby vám a vašej spoločnosti umožnil plne využiť výhody riešenia. Ponúkame celý rad rôznych služieb, vrátane optimalizovaných tlačových služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo, implementáciu hardvéru a softvéru, správu pracovných postupov s cieľom zníženia výdavkov na dokumenty a inteligentné služby zabezpečenia pre váš bezpečný biznis.

Zistite, čím pre vás môže byť automatizácia pracovných postupov prospešná

Softvér na správu pracovných postupov je ideálny, ak potrebujete pomôcť získať konkurenčné výhody automatizáciou úloh, ktoré môžu zaberať príliš veľa času a zdrojov. Systém tiež umožňuje znížiť náklady na pracovnú sílu, riešiť rozpočtové obmedzenia a potrebu urobiť viac práce s nižšími nákladmi, optimalizovať produktivitu a odstrániť potrebu najímania dočasných pracovníkov na výkon manuálnych úloh. 


Poskytuje flexibilitu, ktorú potrebujete, aby ste mohli v priebehu času rozširovať svoje schopnosti, a zabezpečuje, aby vaše dôverné dokumenty boli vždy v bezpečí vďaka automatickému redigovaniu, prevodu súborov do formátu PDF chráneného heslom, automatickej aplikácii funkcií ochrany proti kopírovaniu a ďalším prostriedkom. Podporuje tiež rýchlé zadávanie dát, vrátane spracovania formulárov pomocou technológie porovnávania vzorov, a priame pripojenie na systémy správy dokumentov a ďalším poskytovateľom cloudových úložísk. Automatizácia pracovných postupov vám pomôže sústrediť sa na dôležité úlohy, odstrániť neefektivitu, minimalizovať náklady, obmedziť chyby, zvýšiť výkon a získať lepší prehľad o celom pracovnom prostredí. 


Medzi výhody, ktoré automatizovaný pracovný postup prinesie vašej firme, patrí:

   

   

Použitie

Rozšírenie možností podľa meniacich sa potrieb pomocou modulárnej architektúry

Ikona produktivity

Zníženie nákladov na pracovnú silu

Ikona funkcie kvality

Ochrana a zabezpečenie dokumentov

Speed feature icon

Úspora času automatizáciou manuálnych úloh

Funkcia mobilného pripojenia

Jednoduché zdieľanie a prístup k informáciám

Speed feature icon

Rýchle zadávanie dát

tvarovanie tlače pre podnikanie.

Prokom je užívateľská komunita spoločnosti Konica Minolta, kde môžete nájsť prieskum trhu, informácie a praktické nástroje, ktoré vám pomôžu byť lepšie informovaní, produktívnejší a v konečnom dôsledku výnosnejší. V spoločnosti Prokom veríme, že nejde len o to, čo robíte, ale o to, čo umožňujete.

Pridajte sa k Prokom

Pripravte sa na novú obchodnú príležitosť

Program DIGITAL1234 vám ponúka štyri jednoduché kroky k ďalšiemu rozvoju podnikania. Program rozvoja podnikania od spoločnosti Konica Minolta bol navrhnutý tak, aby umožnil prosperovať firmám poskytovateľov tlače. Využíva prístup založený na príležitostiach, ktorý zákazníkom v štyroch praktických krokoch ukazuje, ako identifikovať, posudzovať, zdôvodňovať a implementovať nové obchodné príležitosti. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste získali všetky tieto cenné informácie, je jednorazovo sa zaregistrovať, a to bez akýchkoľvek záväzkov alebo výdavkov.