Informácie o produktoch a službách


Získate informácie z následujúcich oblastí:
 


Výstupné riešenia
 

    Multifunkčné tlačové systémy
    Prihlášky a služby pre optimalizáciu pracovného toku
 

IT riešenia
 

    IT infraštruktúra
    Prezentačná technológia
    CRM/ERP
    IT bezpečnosť
    IT služby
 

        Riadené služby infraštruktúry
        Služby podnikových procesov
        Služby spravovaného obsahu
        Riadené bezpečnostné služby
 

Profesionálna tlač
 

    Digitálna produkčná tlač
    Priemyselná tlač
    Riadené marketingové služby
 

Digitálna výroba
IP kamery
Zdravotníctvo