AccurioPro Flux Essential

JEDINÝ PRÍPRAVNÝ SOFTVÉR, KTORÝ BUDETE POTREBOVAŤ


Inteligentné tlačové funkcie, vrátane šablón a rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu, šetrí čas a finančné prostriedky používateľov a ponúkajú všetko, čo potrebujete pre efektívne procesy predtlačovej prípravy. Automatizácia opakujúcich sa úloh a centralizované riadenie všetkých produkčných zariadení znásobia produktivitu tlačového pracoviska.


Software AccurioPro Flux Essential prichádza s preddefinovaným súborom schém vyraďovania strán (ako je brožúra, spoločná tlač viacerých dokumentov atď.) automatizujúcich úlohu rozloženia niekoľkých strán na jeden list, ktorá bola predtým náchylná na chyby. Poskytované funkcie zjednodušujú tiež vytváranie individuálnych formátov papiera a skladanie knižných hárkov na výrobu zákazkových tlačových produktov, ako sú brožúry prispôsobené požiadavkám zákazníka. Používatelia ťažia z maximálne jednoduchého používania a významnej úspory času.

 

Operátori iba jednorazovo nastavia šablóny a potom výrazne ušetria čas pri každej ďalšej opakovanej predtlačovej príprave. Pri správe všetkých prichádzajúcich úloh si môžu vyberať zo širokej škály inteligentných tlačových funkcií. Na zabezpečenie profesionálnych úprav úloh je zahrnutá výkonná prípravná funkcia. Neskoršia úprava úloh zvyšuje flexibilitu tlačového pracoviska, zatiaľ čo funkcia pre vyraďovanie strán zjednodušuje a urýchľuje zdĺhavú úlohu usporiadania niekoľkých strán na jednom liste.

 

Predtlačovú prípravu nebolo nikdy možné zvládnuť tak jednoducho a plynule.

 

Najprofesionálnejšie úpravy, aké nájdete

 

Riadite vlastný podnik v oblasti tlače alebo rozbiehate vnútropodnikové tlačové pracovisko? Ako poskytovateľ tlače si budete veľmi dobre vedomí toho, že na produkciu a dodávanie bezchybných tlačových produktov v najkratších termínoch potrebujete najlepšie tlačové produkty na svete.

 

Nechcete strácať čas opakujúcimi sa úlohami, ktoré si obyčajne vyžadujú nastavenie podobných tlačových úloh. Ručné vykonávanie tejto práce je časovo náročné, nevýhodné a zbytočne nákladné, pretože si vyžaduje viac pracovnej sily. Chcete riadiť tlačovú výrobu najefektívnejším a najlacnejším spôsobom tak, aby bolo vždy použité najvhodnejšie výstupné zariadenie na realizáciu príslušnej úlohy.

 

Rozdelenie úloh na samostatnú farebnú tlač a samostatnú čiernobielu tlač často predstavuje nákladovo najefektívnejší prístup, ale na to potrebujete profesionálne softvérové aplikácie, ktoré môžu tiež vyhovieť požiadavkám na vykonanie neskorších zmien od zákazníkov. Týmto spôsobom budete vždy reagovať s maximálnou profesionalitou a flexibilitou a budete schopní vyhovieť aj tým najprísnejším termínom dodania.

 

Profesionálny softvér Make-Ready vám umožní vykonávať zmeny v nastaveniach tlačových úloh na poslednú chvíľu až do okamihu tesne pred odoslaním úlohy do výroby. So správnou aplikáciou Make-Ready nie je problém tesne pred spustením tlače vložiť listy so záložkami, odstrániť strany alebo pridať podrobnejšie informácie pre spracovanie zložitých úloh, ako je dokončovanie pri vytváraní brožúr, vyraďovanie strán, rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu na účely výberu tlačiarne alebo orezové značky. Zásluhou náhľadu v reálnom čase okamžite uvidíte všetky zmeny vykonané v úlohe. Tým ušetríte drahocenný čas, pretože už nebudú potrebné žiadne vzorové výtlačky.

 

Šablóny na vyraďovanie strán poskytované profesionálnym softvérom Make-Ready zvyšujú celkovú efektivitu, funkcia rozdelenia tlače na farebnú a čiernobielu zvyšuje ziskovosť, zatiaľ čo funkcie pre neskoršie úpravy úloh skracujú doby reakcie a maximalizujú flexibilitu.


Accurio Pro Flux Essential Workflow

Zvýšte celkovú flexibilitu, efektívnosť a konkurencieschopnosť

Zvýšte celkovú flexibilitu, efektívnosť a konkurencieschopnosť

AccurioPro Flux Essential je softvérové riešenie spoločnosti Konica Minolta na automatizáciu prípravných a profesionálnych tlačových pracovných postupov. Systém je optimalizovaný na použitie v oddeleniach CRD a na interných tlačových pracoviskách verejných organizácií, univerzít a korporácií a poskytuje funkcie nevyhnutné na minimalizáciu nákladov a maximalizáciu návratnosti investícií.


Systém AccurioPro Flux Essential ponúka poskytovateľom tlače a správcom oddelení CRD efektívnu funkciu šablón. Operátori iba jednorazovo nastavia šablóny a potom môžu výrazne ušetriť čas pri každej ďalšej opakovanej predtlačovej príprave. Pri správe všetkých prichádzajúcich úloh si môžu vyberať zo širokej škály inteligentných tlačových funkcií.


Na zabezpečenie profesionálnych úprav úloh sú zahrnuté výkonné prípravné funkcie. Neskoršia úprava úloh zvyšuje flexibilitu tlačového pracoviska, zatiaľ čo funkcia vyraďovania strán zjednodušuje a urýchľuje zdĺhavú úlohu rozloženia niekoľiých strán na jednom liste.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Voliteľné doplnky softvéru AccurioPro Flux Essential

 

  • Flux Raster Editor
    Tento pokročilý editor slúži na úpravu dokumentov na základe obrázkov/rastrov. Umožňuje typické operácie úprav obrázkov (napr. odstránenie škvŕn, vyrovnanie zošikmenia, maľovanie štetcom, vymazanie, kreslenie čiar a vyplnenie) pre jednu alebo viac strán.

 

Takže aké výhody môže priniesť vašej spoločnosti zavedenie dômyselných prípravných riešení spoločnosti Konica Minolta?

 

  • UŽ ŽIADNE ZBYTOČNÉ PLYTVANIE ČASOM: Nebudete vynakladať čas na opakujúce sa úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú nastavenie podobných tlačových úloh. Ručné vykonávanie tejto práce je časovo náročné, nevýhodné a zbytočne nákladné, pretože si vyžaduje viac pracovnej sily.
  • ZORGANIZOVANIE VÝROBY: Zabezpečte tlačovú výrobu najefektívnejším a najlacnejším spôsobom tak, aby sa na výkon príslušnej úlohy použilo najvhodnejšie výstupné zariadenie. Rozdelenie úloh na samostatnú farebnú tlač a samostatnú čiernobielu tlač často predstavuje nákladovo najefektívnejší prístup.
  • NAJLEPŠÍ SOFTVÉR V ODBORE: Profesionálne softvérové aplikácie vyhovejú požiadavkám na neskoršie zmeny od zákazníkov, takže budete schopní reagovať s maximálnou flexibilitou a vyhovieť aj tým najprísnejším termínom dodania.
  • MOŽNOSŤ VYKONÁVANIA ZMIEN NA POSLEDNÚ CHVÍĽU: Profesionálny sofvér Make-Ready vám umožní vykonávať zmeny v nastaveniach tlačových úloh na poslednú chvíľu až do okamihu odoslania úlohy na tlač. So správnou aplikáciou Make-Ready môžete tesne pred tlačou vložiť listy so záložkami, odstrániť strany alebo pridať podrobnejšie informácie pre spracovaniu zložitých úloh, ako je dokončovanie pri tvorbe brožúr, vyraďovanie strán, rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu na účely výberu tlačiarne alebo orezovej značky.
  • ZOBRAZENIE KAŽDEJ ZMENY: Náhľad v reálnom čase vám umožní okamžite vidieť všetky zmeny vykonané v úlohe, čím ušetríte drahocenný čas, pretože už nebudú potrebné žiadne vzorové výtlačky.
  • ZAČLENENIE ŠABLÓN DO VÝROBNÉHO PROCESU: Šablóny vyraďovania strán používané v profesionálnom prípravnom softvéri zvýšia vašu celkovú efektivitu.
  • FUNKCIA ROZDELENIA TLAČE NA FAREBNÚ A ČIERNOBIELU: Rozdelenie tlače na farebnú a čiernobielu na účely výberu tlačiarne zvyšuje ziskovosť, zatiaľ čo schopnosť vykonávať neskoršie úpravy úloh skracuje doby reakcie a maximalizuje flexibilitu.

Zaobstarajte si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

AccurioPro Flux Essential brožúra
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail