Dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Znížte svoju uhlíkovú stopu

Znížte svoju uhlíkovú stopu

Spoločnosť Konica Minolta vyvažuje emisie  CO2, ktorým sa nemožno vyhnúť, výhodnou cenou kancelárskej a výrobnej tlače. Platíme za výrobu a prepravu výrobku, pričom zákazník hradí náklady na kompenzáciu emisií vyprodukovaných počas používania zariadenia. Zákazník dostane emisné osvedčenie, v ktorom sa uvádza množstvo emisií CO2, ktoré sa ušetrilo, ako doklad opatrení s pozitívnym vplyvom na množstvo vyprodukovaného uhlíka. 

Toto je päť krokov potrebných na úspešné pozitívne vyváženie množstva vyprodukovaného uhlíka spoločnosťou Konica Minolta:
 

  1. Prihláste sa do programu uhlíkovej neutrality
  2. Tlačte so zariadeniami Konica Minolta ako obyčajne
  3. Spoločnosť Konica Minolta vypočíta celkové emisie CO2 každého zariadenia v priebehu jeho životného cyklu
  4. Spoločnosť Konica Minolta kompenzuje dané emisie prostredníctvom projektu na vyváženie množstva vyprodukovaného uhlíka
  5. Dostanete emisné osvedčenie, v ktorom sa uvádza množstvo emisií CO2, ktoré sa ušetrilo


Prínosom pre našich zákazníkov je naplnenie ich vlastných environmentálnych cieľov, zníženie uhlíkovej stopy, preukázanie odhodlania chrániť životné prostredie a zlepšovať imidž spoločnosti. 

V rámci programu na umožnenie dosiahnutia uhlíkovej neutrality spoločnosť Konica Minolta spolupracuje s medzinárodným expertom v oblasti ochrany klímy ClimatePartner, vďaka čomu sa zabezpečila transparentnosť a celková platnosť programu. Spolu so spoločnosťou ClimatePartner podporujeme projekt vyváženia produkovaného uhlíka s certifikáciou Gold Standard využívaním veternej energie vo Vader Piet na Arube v Karibskom mori. Využitím priaznivých veterných možností ostrova projekt každoročne znižuje emisie skleníkových plynov približne o 150 000 ton CO2. Od spustenia programu na umožnenie dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2015 jeho účastníci vykompenzovali viac než 2,5 milióna kg CO2. Toto číslo zahŕňa zákazníkov v celej Európe, niekoľko podujatí a veľtrhov a internú kompenzáciu.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'ServicesContactForm' does not exist.

Polia označené * sú povinné!

Poznámka - vaše aktuálne nastavenie cookies vás vylúčia z prijímania propagačných noviniek e -mail! Chcete -Li tieto aktualizácie povoliť, aktualizujte nastavenia cookies.