Správa firmeného obsahu a dokumentov

Zbavte sa papierovania a sústreďte sa na kľúčové ciele vášho podnikania


Obrovské riziko hrozí firmám a organizáciám, ktorá sa systematicky nevenujú správe svojich dát, i v súvislosti s novou európskou reguláciou GDPR (General Data Protection Regulation).


Konica Minolta u svojich klientov optimalizuje spôsob práce s dokumentami i súvisiace podnikové procesy zavedením nástrojov pre riešenie podnikového obsahu. Naše riešenia sú určené malým aj väčším firmám, ktorým pomáhame riadiť kompletný životný cyklus digitálnych (a digitalizovaných) dokumentov vo firme či organizácii. V rámci nášho prístupu analyzujeme súčasné pracovné postupy  počas prijímania, vytvárania, spracovania a archivácie všetkých typov dokumentov a navrhujeme ich optimalizáciu. 


Príklady využitia

Príklady využitia
  • Spracovania prijatých faktúr - Náš systém dostane pod kontrolu celý životný cyklus faktúr od ich prijatia v papierovej alebo digitálnej podobe, cez prenesenie do účtovného systému, schválenie, zaplatenie až po archiváciu. 
  • Spracovanie zmlúv - Zmluvy patria medzi najdôležitejšie firemné dokumenty. Ako ale zariadiť aby k  nim nemala prístup nepovolaná osoba a nemohli byť šírené mimo firemnú sieť? Zmluvy a ďalšie kľúčové dokumenty postráži naše riešenie. 
  • Výberové riadenia - Chýba Vám jednotná evidencia dopytu, výberových riadení, prijatých ponúk a ich vyhodnotenie? Nie ste si istý, či schvaľovacie procesy prebiehajú tak, ako ste si ich definovali? Pomôžeme Vám s elektronickou evidenciou všetkých interných dopytov. 
  • Žiadanky -  Schvaľovanie zdrojov, hlásenie o neprítomnosti zamestnanca, alebo objednávky a nákupy zbytočne zvyšujú administratívnu záťaž firiem a organizácií. 
  • Riadená dokumentácia - Zdržuje Vás neustále vyhľadávanie dokumentov? Strácate prehľad o aktuálnych verziách a histórii úprav vytváraných ponúk, prezentácií i ďalších dokumentov? 
  • Firemné a zákaznícke portály -  Trápi Vás zdieľanie informácií v rámci vašej firmy či organizácie? Posielate si dokumenty hromadnými e-mailami a strácate prehľad o ich verziách? Chýba Vám centrálny projektový kalendár a zoznam úloh? 
  • Personalistika - Chcete rýchlo obsadzovať voľné pozície a ihneď poskytnúť novým zamestnancom všetky potrebné informácie? Naše riešenie Vám pomôže i s efektívnym nastavením procesu náboru nových zamestnancov. 
  • Prijatá pošta a podateľňa - Vymeňte papierovú knihu korešpondencie za elektronickú a smerujte všetku prichádzajúcu poštu do centrálneho úložiska. Vďaka čiarovým kódom a elektronickej evidencii už nikdy nestratíte žiadnu zásielku. 

Keďže dokumenty spravidla vznikajú a spracuvávajú sa na všetkých úrovniach firiem a organizácií, zasahujú funkcie systémov na správu obsahu do väčšiny činností a pracovných procesov. Konica Minolta sa so svojim riešeniami na komplexnú správu dokumentov zameriava prevažne na oblasti so značným potenciálom zvýšenia efektivity a pružnosti pri práci s papierovými a digitálnymi dokumentami. 

Webinár

Webinár

Kancelária z obývačky

Pracujete z domu a obmedzuje Vás množstvo zdĺhavých činností s rôznymi dokumentami? Vedeli ste, že vďaka ich digitalizácii môžete mať spolu s Vašimi kolegami prístup vždy k aktuálnym údajom, podkladom či zmluvám v ľubovoľnom čase a z akéhokoľvek miesta?

Nech sa páči, nechajte sa inšpirovať overenými tipmi a príkladmi z praxe.

Pozrieť webinár
Webinar Kancelaria z obyvacky Konica Minolta