Konica Minolta

Slovensko

  • Slovenčina

Giving Shape to Ideas

Optimized Print Services

SLUŽBY A PORADENSTVO

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, Konica Minolta ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

Optimized Print Services (OPS)

Náš balík služieb Optimized Print Services (OPS) spája poradenstvo, realizáciu hardvérového a softvérového vybavenia, riadenie, kontrolu a prevádzku systémov na tvorbu a obeh dokumentov. Koncepcia OPS sa za-meriava na štyri základné oblasti: Zariadenia, Procesy, Financie a Bezpečnosť.